Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.8.2- Vẽ phần kết cấu thang bê tông 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

3.8.2-  Vẽ phần kết cấu thang bê tông

-Ví dụ tiếp theo mô tả cách vẽ phần bê tông cho cầu thang.

à     Các bước chuẩn bị.

Trong bài tập này chúng ta đã có một cầu thang kiến trúc đã vẽ trong giai đoạn 1.

1.    Chuẩn bị 2 mặt cắt ngang qua thang. Mở 2 mặt cắt lên kiểm tra và ẩn đi các đối tượng không liên quan. Sau đó trở về mặt bằng của thang.

2.    Vẽ trước mặt phẳng tham chiếu tại vị trí mép vế giữa (chiếu nghỉ). Đặt tên

3.    Vẽ trước mặt phẳng tham chiếu tại vị trí tâm thang.

Đặt tên .

 

 

Mở mặt cắt 1 để vẽ bản thang bê tông cho thang trệt.

Family này bao gồm 3 khối 1, 2, 3 xác định trong hình vẽ.

Khối 1 & 3 vẽ trong mặt cắt 1 (mặt cắt đang mở). Dùng mặt phẳng tham chiếu làm mặt phẳng làm việc bằng cách chọn lệnh .

Khối 2 vẽ trong mặt cắt 2. Dùng mặt phẳng tham chiếu làm mặt phẳng làm việc

à      Bắt đầu vẽ.

1.    Set mặt phẳng làm mặt phẳng làm việc.

2. Bấm công cụ Extrusion, RA chuyển vào giao diện Sketch.

3.   Vẽ đường bao kín của bản thang vế thứ nhất.

4.    Chọn và gán vật liệu cho khối.

 

Gán vật liệu cho khối có 2 cách:

1.   Gán trực tiếp vật liệu có trong danh sách.

2.   Gán vào một tham số. Cách này giúp có thể can thiệp bên ngoài dự án.

Sau khi vẽ xong bản bê tông kết cấu của vế thứ nhất và thứ hai của thang trệt, chuẩn bị vẽ bản của chiếu nghỉ.

Mở mặt cắt 2 lên và thực hiện các bước tương tự như cách vẽ ở vế thứ nhất nhất. Nhớ chọn mặt phẳng làm việc là
Lưu ý là không thoát ra giao diện dự án, hãy vẽ bản kết cấu chiếu nghỉ chung trong Family với vế 1 và vế 2 của thang.

Tùy theo thiết kế, trong trường hợp này, thực tế thì kết cấu bản chiếu nghỉ chỉ có một khối liên kết giữa vế 1 và vế 2.

Sau khi vẽ xong các khối, dùng công cụ   để giao các khối lại với nhau.

Để vẽ các khối phức tạp cần sử dụng 5 công cụ vẽ Solid và 5 công cụ Void để dựng hình.

1.   Vẽ hình trụ từ một tiết diện là đường bao kín.

2.   Vẽ hình chóp với 2 mặt đáy là 2 đường bao kín

3.   Vẽ hình tròn xoay một tiết diện quanh một trục.

4.   Vẽ hình khối bằng một tiết diện trượt theo một đường dẫn.

5.   Vẽ hình khối bằng 2 tiết diện xác định ở 2 đầu đường dẫn.
 

Qua chương này các bạn có thể hiểu và dựng các mô hình cấu kiện kiến trúc đúng giải pháp để có thể triển khai thành sản phẩm cuối cùng là bản vẽ 2D.

Cần nhớ đối với RA, việc vẽ mô hình chỉ là một chuyện rất dễ vì RA đã hỗ trợ gần hết các loại cấu kiện quan trọng. Tuy nhiên, vẽ cho đúng giải pháp để có thể triển khai chi tiết là vấn đề cần kinh nghiệm và kỹ năng trong từng loại công trình cụ thể.

 

Các chương tiếp theo sẽ hướng dẫn các bạn cách ra sản phẩm hoàn chỉnh. Kết hợp với các giải pháp dựng hình, giải pháp thể hiện và đặc biệt ứng dụng Kỹ thuật View đã được trình bày trong cuốn 1 vào công việc.

 

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập