Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.1.4- Thiết kế Family cột bất kỳ 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

3.1.4-  Thiết kế Family cột bất kỳ

Nếu trong ProjectTemplate không có loại tiết diện cột mong muốn, người học Revit phải đinh nghĩa tiết diện theo yêu cầu. để lafm được điều này trước tiên phải thực hành bài tập thiết kế Family cơ bản.

Nguyên tắc thiết kế Family nói chung đã trình bày trong cuốn 1. Ở đây chỉ hướng dẫn loại Family Template tương ứng và một vài giải pháp thiết kế Family cột.
Family Template cho cột chịu lực :

…\Family Templates\English\Metric Structural Column.rft

Tất cả cột chịu lực đều dùng chung Family template. Nhưng mỗi loại vật liệu có một cách làm việc và liên kết khác nhau, vì thế cần chọn vật liệu cho chính xác thì mới dùng được. Concrete - bê tông, Steel - Thép hình.

Ví dụ tạo một cột bê tông chữ L. Dùng công cụ dựng hình Extrusion và Void Extrusion trong file Family:

Tham số thiết kế:

Family Template cho cột chịu lực :

…\Family Templates\English\Metric Column.rft

Ví dụ tạo cột kiến trúc trang trí. Dùng công cụ Extrusion dựng khối trụ cột và Sweep dựng các gờ chỉ:

 

 

Tiếp theo thiết kế tham số:

Nguyên tắc thiết kế tham số càng đơn giản càng hiệu quả. Lưu ý cách đặt tên.

Tạo một Family không khó nhưng cần phải học có hệ thống mới tạo ra được sản phẩm có giá trị. Một Family có giá trị khi nó được sử dụng nhiều lần, trong nhiều dự án và nhiều người sử dụng dễ dàng mà không phải chỉnh sửa nhiều.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập