Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 1.2.1c- Qui ước ký hiệu bản vẽ kiến trúc 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
à     Qui ước ký hiệu bản vẽ:

Đối với Revit, ký hiệu bản vẽ cần được thể hiện ngắn gọn tối đa là 8 ký tự. Vì Revit định dạng loại ký hiệu này luôn nằm ngang cho nên với ký hiệu dài sẽ phải sửa lại, việc làm này tương đối phức tạp gây phiền phức không đáng có sau này. Các bạn có thể tham khảo hệ thống ký hiệu được nhiều đơn vị ứng dụng hiện nay khi dùng Revit:

Hệ thống này có cấu trúc gồm 3 nhóm: [Nhóm 1].[Nhóm 2].[Nhóm 3]

Mỗi nhóm gồm 2 ký tự, cách nhau bằng dấu chấm (.)

Ví dụ:        KT.08.11  chi tiết cửa đi 02

KT.08.21  chi tiết cửa sổ 02

Qui ước cách phân nhóm sau:

Ø [Nhóm 1]

Bộ môn

Ký hiệu nhóm 1

Kiến trúc

KT

Kết cấu

KC

ME - Điện

D

ME - Nước

N

ME - Thông tin

TT

ME - PCCC

PC

ME - Chống sét

CS

ME - ĐHKK

DH

Ø [Nhóm 2]:  (Bộ môn kiến trúc)

Mục

Ký hiệu nhóm 2

Mặt bằng tổng thể

00

Mặt bằng kiến trúc

01

Mặt đứng kiến trúc

02

Mặt cắt kiến trúc

03

Mặt bằng sàn

04

Mặt bằng trần

05

Mặt bằng bố trí cửa

06

Chi tiết cầu thang ram dốc

07

Chi tiết cửa đi vách kính

08

Chi tiết khu vực đặc biệt

09

Chi tiết bếp+ WC

10

Chi tiết khác

11

Ø [Nhóm 3]

Bao gồm hai phần: chữ số thứ nhất chỉ nhóm bản vẽ tương tự, chỉ số thứ hai chỉ số thứ tự bản vẽ trong nhóm.

Ví dụ:

KT.08.21  chi tiết cửa sổ 02

KT.08.22  chi tiết cửa sổ 03

KT.08.31  chi tiết Vách kính 01

KT.08.32  chi tiết Vách kính 02

Trong trường hợp bản vẽ có số lượng bản vẽ nhỏ như nhà ở thì có thể dùng 1 chỉ số cho nhóm 2 và 3.


 Trên đây đã trình bày một giải pháp thiết lập hệ thống ký hiệu bản vẽ. Có thể thiết lập theo yêu cầu của từng thể loại công trình tùy theo qui mô, nhưng cần chú ý rằng số ký tự tối đa là 6 và 2 dấu chấm!


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập