Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 6.2.1) Tạo View mặt cắt dầm dọc dầm, cột 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
 
Tạo View mặt cắt dầm:

Tương tự cách tạo View cho móng. Mặt bằng tạo View mặt cắt dầm trực tiếp mà không cần dùng Callout, từ mặt bằng dầm sàn tạo View mặt cắt dọc dầm trực tiếp, sau đó đặt tên và sắp trang in đề chuẩn bị vẽ thép.

Sau khi tạo mặt cắt dầm, sử dụng View Template tên NPD_TietDienDam

Sau đó ghi kích thước, chỉnh sửa gọn đẹp theo yêu cầu.

Sắp mặt cắt dọc vào Layout.


 
Đối với dầm quá dài thì có thể tách ra bằng lệnh.

Tiếp theo ghi kích thước cần thiết và bắt đầu vẽ thép.

Tạo mặt cắt cột

Cách tạo View cho cột giống hoàn toàn cách tạo View cho móng. Đầu tiên nên dùng Callout gọi mặt cắt ngang cột trên mặt bằng móng, đặt tên cụ thể. Tiếp theo các bước còn lại làm giống như dầm.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập