Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 1.1.2) Thiết lập hệ thống thư mục, quản lý dữ liệu Revit 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

· Tạo hệ thống thư mục và qui ước đặt tên

- Revit không giống như những chương trình đồ họa thông thường, Revit hơn hẳn CAD về tốc độ triển khai bản vẽ kỹ thuật nhờ khả năng quản lý dữ liệu rất tốt. Vì thế có thể nói HỌC REVIT LÀ HỌC QUẢN LÝ DỮ LIỆU.

- Thế nào là quản lý dữ liệu? Quản lý tức là sắp xếp, kiểm soát và truy vấn được bất cứ loại dữ liệu nào để phục vụ cho một mục đích cụ thể một cách nhanh chóng.

- Để quản lý được dữ liệu, Revit cần sự hợp tác của người dùng. Bạn phải biết cách tổ chức và nhập dữ liệu đầu vào một cách logic thì Revit sẽ giúp bạn sắp xếp truy vấn dễ dàng.

- Bài tập đầu tiên cho việc quản lý là bạn phải tập chú ý đến việc đặt tên Thư mục, File, Family, View… Cần mất ít nhất 10 giây để suy nghĩ một cái tên hợp lý nhất, tên hợp lý là tên mà khi người khác nhìn vào có thể hiểu được nội dung tóm tắt chứa bên trong.

- Tham khảo hệ thống thư mục cần tạo  và   nguyên tắc đặt tên tại đây 

o   Không có dấu Tiếng Việt.

o   Không có dấu trắng.

o   Tách nhóm chữ dài bằng dấu gạch giữa.

o   Tách các thành phần khác nghĩa bằng dấu gạch dưới.

o   Viết ký tự in Hoa đầu mỗi chữ

· Chọn file Template

- Làm việc với Revit cần quan tâm 4 loại File sau:  *.RTE, *.RVT, *.RFT, *.RFA

- File Template Project tức (*.RTE) là file dự án mẫu. Để bắt đầu một dự án mới (*.RVT) bạn cần phải khởi tạo dự án từ một file dự án mẫu tương ứng. Ví dụ muốn làm dự án công nghiệp, bạn phải có Template Project công nghiệp, muốn làm dự án chung cư thì phải có Template Project.

-     Bạn phải bắt đầu dự án bằng một file dự án mẫu (*.RTE). File dự án mẫu chứa đầy đủ các thư viện, định dạng, các tham số thiết lập sẵn cho một thể loại công trình cụ thể. Nó giúp bạn tiết kiệm được 70% thời gian hoàn thành hồ sơ.

- Phần mềm Revit có sẵn một số file mẫu (*.RTE). Tuy nhiên những file này chứa quá ít dữ liệu cần thiết. Vì thế thông thường chúng ta phải tự tạo các file dự án mẫu.

- Các File Template Project phù hợp được tạo ra bởi những người nhiều kinh nghiệm về Revit và cả về chuyên môn, nó thường được xây dựng bởi một tập thể với sự đóng góp ý kiến của nhiều người trong một hệ thống thiết kế hoàn chỉnh. Bạn cũng có thể tạo tự ra File template nếu bạn đáp ứng được các điều kiện trên.

- Bây giờ để thực hiện bài tập mẫu bạn vào tải File Template Project NPD_Template_2015.rte  của Trung tâm Revit thực hành NPD tại đây.

-  Sau khi tải về, bạn lưu vào thư mục 5. Project Template trong hệ thống thư mục.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập