Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 5.What is ISO 19650‑5 about? 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
ISO 19650-5 nói về cái gì?
ISO 19650 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý thông tin tòa nhà và công trình dân dụng. ISO 19650‑5 là phần thứ năm của nhiều bộ tiêu chuẩn về Tổ chức và số hóa thông tin về các tòa nhà và công trình xây dựng dân dụng.

ISO 19650‑5 quy định các nguyên tắc và yêu cầu đối với việc quản lý thông tin chú trọng đến bảo mật ở giai đoạn trưởng thành được mô tả là mô hình hóa thông tin tòa nhà (BIM) theo bộ tiêu chuẩn ISO 19650 và như được định nghĩa trong ISO 19650-1.

ISO 19650-5 cũng quy định việc quản lý chú trọng đến bảo mật đối với thông tin nhạy cảm được thu thập, tạo, xử lý và lưu trữ như một phần hoặc liên quan đến bất kỳ sáng kiến, dự án, tài sản, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác.

ISO 19650‑5 đề cập đến các bước cần thiết để tạo và nuôi dưỡng tư duy và văn hóa bảo mật phù hợp và cân đối trong các tổ chức có quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm, bao gồm cả nhu cầu giám sát và kiểm tra việc tuân thủ.

ISO 19650‑5 dành cho ai?
ISO 19650-5 về quản lý thông tin chú trọng đến bảo mật có liên quan đến:

Tổ chức kỹ thuật và công nghệ kỹ thuật số
Các chuyên gia bảo mật thông tin
Tại sao bạn nên sử dụng ISO 19650‑5?
Khi bạn chia sẻ thông tin thông qua các quy trình được chỉ định trong ISO 19650-1, điều đó có thể vô tình dẫn đến việc tiết lộ thông tin nhạy cảm về tòa nhà, cơ sở hoặc tài sản cơ sở hạ tầng cho những người sẽ tìm cách sử dụng thông tin đó để chống lại lợi ích chung. Áp dụng cách tiếp cận chú trọng đến bảo mật trong tổ chức và số hóa thông tin về các tòa nhà và công trình kỹ thuật dân dụng sẽ giảm thiểu rủi ro này.

ISO 19650-5 về quản lý thông tin chú trọng đến bảo mật sẽ giúp giảm nguy cơ mất mát, lạm dụng hoặc sửa đổi thông tin nhạy cảm có thể ảnh hưởng đến sự an toàn, bảo mật và khả năng phục hồi của tài sản, môi trường được xây dựng hoặc các dịch vụ được cung cấp bởi hoặc từ họ.

ISO 19650-5 về quản lý thông tin chú trọng đến bảo mật cũng sẽ bảo vệ chống mất mát, trộm cắp hoặc tiết lộ thông tin thương mại, dữ liệu cá nhân và sở hữu trí tuệ, đồng thời giảm tác động của các vi phạm an ninh, bao gồm thiệt hại về danh tiếng, chuyển hướng tài nguyên, phạt đối với các vi phạm quy định và làm gián đoạn các hoạt động vận hành hàng ngày.
Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập