Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 5.3) Khái niệm View Template trong Revit 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

Dùng View Teamplate giúp tiết kiệm 60% thời gian. Ngoài ra, kỹ thuật này còn giúp cho những người mới làm và học Revit dẽ dàng phối hợp với nhóm người nhiều kinh nghiệm.
-      View Templates là một tập hợp các tham số điều khiển sự ẩn hiện của các đối tượng trên view.

-    Dùng Template để áp dụng cho một View đang dùng nhanh chóng (Ví dụ cho nhiều mặt bằng tầng giống nhau).

-      Có thể dùng theo kiểu copy hay link.

 

Để sử dụng lệnh tạo View Template trước tiên phải hoàn thiện một View tương tự một cách cẩn thận. Sau đó, chọn Create Template from Current View (Tạo View mẫu từ View hiện hành) và đặt tên cho đúng quy ước.

 

-     Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/BiQuyetlamChuRevit/Chuong5_files/image197.jpg Vào View» Graphics» View Templates

 

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/BiQuyetlamChuRevit/Chuong5_files/image199.jpg

 

1. Bộ môn chứa View Template trong danh sách bên dưới (Nhóm dùng Quản lý)
2. Loại View chứa View Template trong danh sách bên dưới (Nhóm dùng Quản lý)
3.  Danh sách View Template.
4. Danh sách Tham số chứa biến của View Template chọn trong mục 3. Danh sách này chính là các tham số trong Properties của hình chiếu (View).
5. Nhóm các trang chứa tham số điều khiển View trong cùng một hộp thoại Visible/Graphic Override.
6.  Copy View Template chọn thành View Template mới. Duplicate - Nhân đôi
7.  Sửa tên View Template chọn.

8.  Xóa View Templates chọn.

 

Sau khi tạo, vẫn có thể chỉnh sửa trong quá trình sử dụng hộp thoại quản lý danh sách View:

 

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/BiQuyetlamChuRevit/Chuong5_files/image201.jpg Vào View» Graphics» View Templates

View Templates có thể tạo và sửa trực tiếp từ hộp thoại quản lý View Templates nhưng cần biết rõ các tham số muốn sửa. Việc này thường dùng khi View Templates đã sử dụng để liên kết (Link) với các View.

· Cách sử dụng View Templates

Có hai cách sử dụng View TemplateCopy hoặc Link tập hợp biến của View Template đến View đang dùng. Copy tức là lấy biến của View Template đè lên biến View hiện hành, sau đó View hiện hành không có liên kết gì đến View Template. Link cũng giống nhưng copy nhưng các biến trong View hiện hành được liên kết đến View Template.

Copy tập hợp biến của View Templates đến View đang dùng

Dùng trong trường hợp View hiện hành là độc lập, không có nhiều trường hợp tương tự. Ví dụ như mặt bằng tầng hầm, mặt bằng tầng mái…

Mở hộp thoại chứa danh sách View Template tương ứng View hiện hành:

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/BiQuyetlamChuRevit/Chuong5_files/image203.jpg Vào View» Graphics» View Template

Trong hộp thoại View Templates, chọn một tên phù hợp trong danh sách, rồi bấm OK.

Ngoài ra, tùy chọn Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/BiQuyetlamChuRevit/Chuong5_files/image205.jpg phía dưới góc trái màn hình nếu được chọn sẽ cho phép hiển thị thêm danh sách tất cả các View khả dụng với View hiện hành. Người dùng có thể chọn và áp dụng trực tiếp mà không cần thông qua View mẫu.

Cần lưu ý cột Include (bao gồm những tham số được chọn). Nếu tham số nào không được chọn sẽ không copy đến View hiện hành. 

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/BiQuyetlamChuRevit/Chuong5_files/image207.jpg

 

Link tập hợp biến của View Templtae đến View đang dùng.

Dùng trong trường hợp View hiện hành có nhiều trường hợp tương tự. Ví dụ, mặt bằng tầng 1, 2, 3, 4,… 10, các mặt cắt qua tiết diện thép…

Trong Properties của View:

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/BiQuyetlamChuRevit/Chuong5_files/image209.jpg Vào View» Graphics» View Template

Khi đã sử dụng View Template theo cách Link thì các biến được liên kết sẽ khóa và không cho sửa. Biến liên kết là biến được chọn trong cột Include.

Muốn bỏ liên kết thì chọn biến  cho View Template trong Properties.
Với những người có nhu cầu triển khai nhanh công việc thì thấy ViewTemplate giống như công cụ bắt buộc, còn với người học Revit thì ViewTemplate có vẻ còn quá xa xỉ, vì thế đa số không hiểu ViewTemplate dùng để làm gì.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập