Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.2.4) Thể hiện tường kết cấu, mái 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

 

· Vẽ tường

Bước 1:

-      Vào Menu Structure\ Wall bấm dấu mũi tên phía dưới nút lệnh để mở danh sách các lệnh, chọn Wall:Structural.

-     Tường kết cấu là loại tường chịu lực, trong kỹ thuật View, chỉ có tường kết cấu mới thể hiện trong bộ môn kết cấu, còn tường kiến trúc thì không.

-   Có thể chuyển tường kết cấu thành tường kiến trúc và ngược lại bằng cách chọn giá trị của tham số Structural trong Properties khi chọn đối tượng.

 

Bước 2:

Chọn các thông  số trên thanh Option Bar (thanh tùy chọn):

Description: D:\SachDienTu\AnhSach\RevitThucHanhArchitecture\Chuong3_files\image072.png-      Chọn tường vẽ trên mặt bằng đang mở tức là chọn Height. Tường nên vẽ cho từng tầng riêng biệt, ví dụ đang ở tầng 1 thì chọn tường cao đến tầng 2.

-      Location Line có 6 tùy chọn theo thứ tự từ trên xuống dưới được minh họa ở hình bên. Thông thường, khi xác định vị trí tường ta cần xác định vị trí mặt ngoài của tường xây, chọn vị trí thứ 5 hoặc thứ 6.

Bước 3:

Chọn loại tường.

-      Click chuột vào Type Properties để mở danh sách chọn các loại tường đã được định nghĩa sẵn. Con số cuối cùng của tên tường thể hiện chiều dày thật của tường. Tường 10 là 110mm và tường 20 là 230mm.

-      Tên tường nên định nghĩa có qui ước, thể hiện được cấu tạo bên trong để dễ lựa chọn khi vẽ. Ví dụ:

 P2_CON200_200 nghĩa là tường có số hiệu P2, tường bê tông dày 200 tổng chiều dày là 200.

Bước 4:

Đưa chuột ra vùng View để vẽ:

-     Vẽ tường cần lưu ý chọn điểm chuẩn. Revit sẽ dùng điểm chuẩn để xác định vị trí khi bạn thay đổi chiều dày của tường.

-      Nếu không tìm được tường phù hợp, hãy chọn Edit Type bên dưới để vào hộp thoại quản lý tường. Ở đây có thể định nghĩa các lại tường theo cấu tạo mong muốn.

-     Lưu ý có 3 loại tường : Tường thông thường (Basic), tường kính (Curtain), tường tổ hợp (Stack). Nhưng phần kết cấu chỉ chọn tường Basic.

-     Có thể đổi các loại tường khác sau khi vẽ.

C Trường hợp tường có một lớp cấu tạo thì sẽ không xuất hiện lớp vữa bao ngoài cột

 

 

 

 

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập