Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.2.5) Thể hiện mái, sườn mái 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

· Vẽ mái kiến trúc

Mục đích của việc vẽ mái kiến trúc là để làm chuẩn vẽ hệ kết cấu sườn mái bên dưới. Cũng giống như vẽ thang kiến trúc trước khi vẽ thang kết cấu vậy.

Chuẩn bị vẽ mái:

§  Mở View mặt bằng mái.
§  Kiểm tra sự hiển thị của trần (Ceiling) trong View bằng lệnh tắt (VG):

 

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image320.jpg

 
Bắt đầu vẽ mái với bài tập vẽ mái ngói biệt thự:

Đây là mái của biệt thự với nhiều khối phụ phức tạp.

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image324.jpgü  Mặt bằng mái - chọn làm mặt phẳng làm việc, mặc định sẽ là cao độ của chân mái.

Bắt đầu vẽ trần, vào menu Architecture\Build\Roof

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image322.jpg

 

Mặt bằng mái sau khi vẽ.

1.  Dựng mái dựa vào đường bao chân và độ dốc. Dùng cho các loại mái phẳng, như mái ngói, mái tôn phẳng,... (dùng trong ví dụ này)

2.  Dựng mái bằng cách kéo dọc theo phương tiết diện. Dùng cho các loại mái có bề mặt cong như mái nhà xe, nhà thi đấu,..

3.  Dựa vào massing để vẽ mặt mái cong bất kỳ.
ü  Dùng công cụ vẽ chân mái, vẽ đường bao quanh mái.

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image326.jpg

ü  Trên thanh tùy chọn có các thuộc tính chỉ định độ dốc - Defines Slope, độ vươn mái hiên - Overhang tính từ lõi tường - Extend to wall core.

-   Nếu dùng Overhang, RA yêu cầu chọn các bức tường bao kín để vẽ mái nhanh theo các các thuộc tính trên. Cách làm này không được linh hoạt khi chỉnh sửa sau này.

-   Nên dùng cách vẽ tùy ý: chọn các công cụ vẽ trong giao diện Sketch để vẽ đường bao (có thể chọn các thuộc tính trên thanh tùy chọn hoặc bỏ qua để chỉnh sau khi vẽ).

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image328.jpg

 

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image332.jpgü Tiếp theo xác định độ dốc. Bằng cách chọn vào từng đoạn thẳng, xem trên thanh tùy chọn có ô Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image330.jpg. Cứ như vậy bạn chọn hay không chọn độ dốc cho các thanh trên đường bao.

 

 

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image334.jpgü  Nếu mái có đỉnh không chính giữa (đối xứng) nghĩa là cao độ chân mái hai bên không bằng nhau. Hãy điều chỉnh cao độ của chân mái để có kết quả theo yêu cầu.

Muốn có kết quả (a) thì  phải xác định (X). Dùng mặt cắt ngang mái để giải bài toán hình học này bằng cách vẽ.

(X) chính là giá trị chênh lệch giữa hai cao độ chân mái.

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image340.jpgBấm nút Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image336.jpg để hoàn tất.

ü  Muốn vẽ ô trống giữa mái có thể vẽ trong lúc vẽ đường bao chân, tuy nhiên không chọn độ dốc cho các đường trong ô trống.

ü Có thể dùng lệnh Opening Vertical Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image338.jpg để vẽ ô trống sau khi vẽ mái hoàn thành.

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image342.jpgDescription: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image344.jpgü  Vẽ một cửa sổ mái có chân không cùng độ dốc với mái chính thì phải vẽ đối tượng riêng. Sau đó dùng các công cụ chỉnh sửa gắn lại với nhau.

· Thể hiện kết cấu sườn mái

Dầm thép.

Dầm thép hay dầm gỗ cũng giống dầm bê tông, chỉ khác nhau loại vật liệu tạo nên kiểu dầm trong Family khi định nghĩa. Nhưng cách vẽ có khác vì loại dầm này thường được vẽ hàng loạt từng nhóm có tiết diện giống nhau. Vì thế thường dùng đối tượng Hệ thống dầm - (Beam System) để vẽ.

Dầm thép cũng thường được vẽ trong kết cấu sườn mái tôn, mái ngói, gác, sàn giả bê tông…

§  Công tác chuẩn bị để vẽ dầm thép cho kết cấu dầm sàn cũng giống như vẽ dầm bê tông.

§  Công tác chuẩn bị để vẽ dầm cho sườn mái khác dầm bê tông:

Vì dầm trên mái được đặt vào mặt phẳng nghiêng cho nên phải tạo mặt phẳng làm việc riêng chứ không thể dùng mặt phẳng làm việc của cao độ tầng.

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image405.jpgü Tạo mặt cắt ngang qua mái, tắt các đối tượng không liên quan.

üVào menu Architecture\Work Plane\Ref Plane.

ü Vẽ các mặt tham chiếu dọc theo mặt dưới mái. Chọn các mặt vừa vẽ đặt tên vào ô Name trong Properties.

ü Khi chiếu lên mặt bằng phải nhớ tên vừa đặt ở hướng trục nào để chọn mặt phẳng làm việc.
 

Bắt đầu vẽ hệ dầm, mở mặt bằng sườn mái, dùng kỹ thuật View để ẩn tất cả các đối tượng không liên quan.

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image411.jpg1.Trên mặt bằng mái, chọn mặt phẳng làm việc, vào Structure\Work Plane: Bấm Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image407.jpg  và chọn mặt phẳng :

 Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image409.jpg

Lưu ý:

-     Vùng không gian vẽ dầm phải nằm trong giới hạn View cả theo phương XY và phương Z.

-       Đối tượng Beam System, Structure Framing phải được mở.

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image413.jpg

 

-       Đồng thời Level trong View là Fine thì đối tượng dầm mới hiển thị kích thước thật của mô hình.

Dùng lệnh Beam System Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image415.jpg trong menu Structure để vẽ hệ thống dầm cho mái trước:

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image417.jpg2. Trong giao diện Sketch có thêm một công cụ mới là Beam Direction. Công cụ này xác định hướng của thanh dầm sẽ rải trong hệ thống dầm.

3. Vẽ đường bao kín quanh vùng hệ thống dầm, có thể vẽ thêm những ô trống bên trong nếu mái có đục lỗ (lưu ý các ô trống không được giao với đường bao quanh)

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image419.jpgNhững lỗ trống là nơi hệ thống dầm sẽ bỏ, không vẽ dầm.

Sau khi vẽ đường bao vùng hệ thống dầm xong, hãy thiết lập các thông số về khoảng cách, kiểu dầm. 

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image421.jpg1. Khoảng cách giữa cách thanh theo qui tắc cố định khoảng cách - Fixed Distance trong mục 3.

2. Chọn loại dầm cho hệ thống. Danh sách loại dầm phải được Load và chứa trong Family Browser của dự án tại Category Structure Framing.

Các loại tiết diện phải được định nghĩa trước khi vẽ hệ thống dầm – Beam System

3.  Danh sách các qui tắc tạo khoảng cách.

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image423.jpg§  Fixed Distance: cố định khoảng cách.

§  Fixed Number: cố định số lượng.

§  Chia đều với khoảng cách tối đa được đặt.

4. Danh sách các qui tắc hướng rải dầm trong hệ thống.

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image425.jpg§ Lấy điểm bắt đầu (vuông góc và gần với Direction line) làm chuẩn.

§  Lấy điểm cuối (vuông góc và xa với Direction line) làm chuẩn.

§  Lấy tâm vùng vẽ làm chuẩn.

§  Lấy đường đặt hướng dầm làm chuẩn.

Kết quả sẽ được hệ dầm chạy dọc theo mặt phẳng làm việc trên mái trước.

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image427.jpgDescription: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image429.jpg

Tiếp theo, để có thể vẽ được hệ cầu phong, li to trên xà gồ. Hãy dịch chuyển hệ dầm xà gồ theo phương vuông góc mặt phẳng làm việc một khoảng bằng tổng độ dày của 2 lớp cầu phông và li tô. Dùng kỹ thuật chọn, chọn tất cả các thanh trong hệ thống dầm vừa vẽ, sửa thuộc tính Z Offset Value trên Properties:
Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image431.jpgDescription: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image433.jpg
Sau khi hạ hệ xà gồ, tiếp tục về mặt bằng mái và vẽ beam system cho hệ cầu phong với hướng vuông góc xà gồ, rồi đến li tô.
Beam System - Hệ thống dầm là một loại Family dạng lưới, nó làm Host để neo các thanh dầm vào lưới. Có thể chỉnh sửa thuộc tính cho từng thanh riêng biệt bên trong Beam System bằng cách bỏ khóa Pin Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image435.jpg.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập