Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.1.3) Lưới cao độ trong Revit 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
Vẽ lưới cao độ mới:
Trên mặt đứng chọn lệnh trong [Architecture \..Level] hoặc chọn một cao độ có sẵn rồi bấm lệnh Copy trên Menu ngữ cảnh để Copy thành các cao độ tương tự đến vị trí khác.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây:
Sửa lưới cao độ:  
Chọn lưới trục, bấm chuột trái (không nhấp đúp) vào chữ số cao độ hoặc tên lưới cao độ rồi sửa trực tiếp thông tin trên đó.
Theo tiêu chuẩn XDVN, cao độ thể hiện bằng đơn vị met (m) và làm tròn đến cm. Vì thế đơn vị của cao độ đổi về đơn vị mét.
Xem hướng dẫn thêm tại đây
Tạo View mặt bằng từ lưới cao độ đã vẽ:
Lưới trục đã vẽ là đối tượng 3D, từ mỗi đối tượng này bạn bắt đầu tạo ra nhiều mặt bằng (Plan View) ví dụ MB kiến trúc, MB lát gạch, MB dầm, MB trần, MB thiết bị, MB chiếu sáng,…
Vào Menu View\Manage\Plan View:
- Chọn Description: https://hocrevit.vn/anhsach/BiQuyetlamChuRevit/Chuong5_files/image011.jpgđối với bản vẽ mặt bằng nền thuộc bộ môn kiến trúc hay MEP.
- Chọn Description: https://hocrevit.vn/anhsach/BiQuyetlamChuRevit/Chuong5_files/image015.jpg đối với bản vẽ mặt bằng trần cho tất cả các bộ môn.
Description: https://hocrevit.vn/anhsach/BiQuyetlamChuRevit/Chuong5_files/image017.jpg
1. Tên loại mặt bằng. Ví dụ, MB CoBan, MB BoTriCua, MBLatgach, …
+     C Loại mặt bằng chỉ dùng cho việc quản lý.
2.  Chỉnh sửa hay tạo loại mặt bằng mới. Xem thêm việc này trong phần Quản Lý Hệ Thống.
3. Danh sách các lưới cao độ 3D đã được tạo trong không gian dự án bằng lệnh:
Architect» Datum» Level trên mặt cắt hay mặt đứng.


4. Ẩn hay hiển thị những lưới cao độ trong danh sách đã từng được tạo trong bộ môn đang triển khai.
+    C Lưu ý tham số Discipline (Bộ môn) Description: https://hocrevit.vn/anhsach/BiQuyetlamChuRevit/Chuong5_files/image019.jpgtrong Properties của View vừa tạo. Biến này được cài mặc định trong từng Plan Type hoặc trong Options » General » View Option. Phải kiểm tra và chọn lại ngay sau khi tạo nếu thấy chưa đúng để nó sắp xếp đúng vị trí trong Project Browser.
 
 

Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập