Trung Tâm Revit Thực Hành NPD Mục 2 - Thể hiện chi tiết thép cầu thang 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

Vẽ thép cầu thang
Vẽ thép cho cầu thang cũng giống vẽ thép dầm, tuy tiết diện hơi khác nhưng các bạn mới học Revit kết cấu đừng lo lắng. Chỉ cần chọn cách vẽ thép tự do Sketch Rebar vẽ hình dạng theo yêu cầu là được. Cấu kiện cầu thang cũng điển hình cho các loại kết cấu đặt biệt khác, cũng làm tuần tự các bước tọa hình chiếu (View), dọn dẹp sạch sẽ và vẽ thép, ghi chú.


· Bước 1: Tạo mặt cắt ngang từng bản thang

Dùng loại View mặt cắt Detail tạo mỗi vế thang một hình chiếu

Đặt tên cho từng vế thang cụ thể đúng qui ước.

Dùng phương tức View hoặc View template để ẩn / hiện các tất cả đối tượng cần thiết.

Ghi kích thước, sắp ra trang in, chọn tỷ lệ hoàn chỉnh.

 

 

Thông thường mỗi thang có 3 mặt cắt ngang. Nếu muốn tạo mặt bằng thép thang thì có thể tạo nhưng thép thang thương phức tạp, thể hiện trên mặt bằng rất rối và không cần thiết trừ khi chỉ dùng để thể hiện các vị trí chưa thép giao với cấu kiện khác như cột, tường.

· Bước 2: Vẽ thép

Sau khi đã tạo các hình chiếu và sắp vào trang in, bắt đầu mở từng mặt cắt lên để vẽ thép Rebar. 
 

Vào Menu Structure\Rebar chọn 

Rê chuột vào bản thang bấm chọn đối tượng cần bố trí thép.

Tiếp theo vẽ thép bất kỳ theo thiết kế, dim kích thước để chỉnh sửa chiều dài từng đoạn thép.

 

Sau khi bấm Finish để hoàn tất, chọn lại cây thép vừa vẽ, chỉnh sửa các tham số trong Properties.

Đối với cây thép vuông góc với màn hình, dùng lệnh thép Rebar chọn nút lệnh vuông góc với màn hình và vẽ giống như đã vẽ với thép móng và dầm.

Với cách thanh thép theo phương vuông goc màn hình thì dùng cách giống với cách vẽ thép đai của dầm cột.

 

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập