Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.4.1) Tạo file dạng Workset 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
 
Tổ chức làm việc nhóm là việc quan trọng mang tính ưu việt của Revit so với các phần mềm đồ họa khác. Workset là cách để tổ chức nhiều người làm việc chung trên một file, được phân quyền để hạn chế những thành viên không liên quan không vô tình tác động đến cấu kiện của thành viên khác. Tuy nhiên tính năng hữu dụng thường dùng nhất của Woorkset lại là ứng dụng trog kỹ thuật view

-      Lưới trục và cao độ sẽ tự động chuyển vào chung một nhóm LuoiTruc

-      Các cấu kiện khác đã vẽ sẽ chuyển vào nhóm KienTruc.

-      Các đối tượng đã vẽ có thể chuyển sang các nhóm khác sau khi nhiều nhóm được tạo trong hộp thoại quản lý nhóm.

Trong hộp thoại quản lý Workset, bạn có thể tạo nhiều nhóm. Tên nhóm cần phải đặt cẩn thận và xác định phân quyền cụ thể.

Dùng WorkSet rất hữu ích khi các bô môn phối hợp làm việc chung trong một dự án. Phương thức View thứ 5 sẽ giúp điều khiển sự hiển thị của các bộ môn dễ dàng trong từng View.

-      Muốn biết đối tượng chọn thuộc nhóm nào nào hãy xem tham số Workset trong Properties.

-      Muốn chuyển đối tượng sang nhóm khác thì hãy nhấp chuột vào ô giá trị và chọn trong danh sách nhóm.


 

 

 

Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập