Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.3.1) Dấu cắt, trích chi tiết 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong4_files/image079.jpg

Dấu mặt đứng để tạo mặt đứng (Elevation View). Mặt đứng và mặt cắt chỉ là 2 loại Category, các thuộc tính khác gần như giống nhau hoàn toàn. Dấu ký hiệu mặt đứng có thể thể hiện hoặc ẩn trong View mặt bằng.

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong4_files/image081.jpg

Dấu cắt là để tạo mặt cắt (Section Views) tự động. Trên mặt bằng cần xác định trước các vị trí cần cắt, thông thường cắt qua giữa các bước cột (giữa các trục) ngoại trừ những bước cột có không gian giống nhau. Không nên quá lạm dụng lợi thế cắt tự động của RA với kỹ thuật View.

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong4_files/image083.jpg

Dấu trích đoạn (Callout) là những vùng được đánh dấu để phóng lớn tỷ lệ.

Dấu trích đoạn thường được dùng trên tất cả các View.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập