Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.3.2) Thể hiện ký hiệu 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

  Thể hiện ký hiệu trên mặt bằng dầm sàn:

 1-Vẽ ký hiệu cao độ

Vẽ ký hiệu cao độ bằng lệnh trong menu 2D – Annotate.

Vào menu Annotate\Dimension\Spot Elevation Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong4_files/image041.jpg

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong4_files/image043.jpg

1.    Leader.

2.    Shoulder = YES.

3.    Shoulder= NO.

 

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong4_files/image045.jpg Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong4_files/image047.jpg

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong4_files/image049.jpgActual Elevation: Đọc cao độ tại vị trí chọn.

Top Elevation: Đọc cao độ mặt trên của đối tượng chọn.

Bottom Elevation: Đọc cao độ mặt dưới của đối tượng chọn.

Top & Bottom Elevations: Đọc cả 2 cao độ trên và dưới

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong4_files/image051.jpg

Ký hiệu cao độ trên mặt bằng

 

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong4_files/image053.jpg

Ký hiệu cao độ trên mặt cắt

Thông thường hay sử dụng Actual Elevation, trong trường hợp muốn thể hiện cao độ kiến trúc và kết cấu thì dùng Top & Bottom.

 

TOF: Top Offset Finish - Cote hoàn thiện.

TOS: Top Offset Slab - Cote kết cấu.

Ký hiệu cao độ có hình dạng tùy thuộc vào qui ước của mỗi đơn vị thiết kế. Nếu không có lý do gì đặc biệt thì nên sử dụng ký hiệu chuẩn của RA - ký hiệu ai đọc cũng hiểu.

Thuộc tính trong Properties:

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong4_files/image055.jpg1.   Danh sách các kiểu ký hiệu.

2. Thuộc tính đã có trên thanh tùy chọn. Có thể chỉnh sửa sau khi vẽ nhưng nên thống nhất trong toàn bộ bản vẽ.

 C     Dấu Leader hữu ích cho việc ghi cao độ tại các vị trí của mặt nghiêng như WC, vỉa hè,…

3.   Tiếp đầu ngữ. Ký tự đứng trước. Ví dụ dấu (±)

4.    Tiếp vĩ ngữ: Ký tự đứng sau, ví dụ (mm). Thực tế thì chỉ dùng trong vài trường hợp đặc biệt.

2- Vẽ ký hiệu cấu kiện (Móng, Cột, Dầm, Sàn…)

 

Vào menu Annotate\Tag  Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong4_files/image067.jpg. Lệnh tắt (TG)

Sau khi bấm nút lệnh Tag by Category:

1-Chọn kiểu nhãn mặt định. Nếu trong file dự án có nhiều laoij nhãn, chúng ta cần xác định nhãn nào được gán mặc định để khi chọn vào đối tượng phần mềm tự động chọn nhã mặt định gắn vào.

2- Tùy chọn có dùng dấu mũi tên cho nhãn.
3- Cách xác định vị trí cho nhãn. Có hai cách, một là gán vào tâm hai là dùng chuột chỉ vị trí mong muốn.

Tiếp theo rê chuột chọn vào đối tượng muốn gắn ký hiệu. Đây là phương pháp gắn ký hiệu chung cho tất cả các loại đối tượng.

Ký hiệu dầm tùy theo yêu cầu có thể ngoài tên dầm còn đọc thêm kích thước tiết diện, cao độ,….

C Cũng có thể vẽ nhanh hàng loạt bằng cách vào menu Annotate\Tag All 

Ký hiệu móng, cột.

Các ký hiệu này thì nên dùng  đọc tham số Mark của đối tượng. Chương trình thống kê cốt thép của Trung tâm Revit thực hành NPD sẽ đọc tham số mark để tính số lượng cấu kiện.

Ký hiệu sàn đặt trên mặt bằng hoặc trong mặt cắt. Nhưng để ghi được ký hiệu sàn thì đối tượng sàn (Floor) phải được mở.
Trong trường hợp muốn ghi độ fay sàn thì dùng ký hiệu độ dày sàn. Nếu dùng Addins-NPD thì độ dày sàn được đọc tự động:

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong4_files/image071.jpgChú ý ký hiệu sàn kiến trúc khác sàn kết cấu. Vì sàn được cấu tạo bởi hai đối tượng cho nên cách đánh mã ký hiệu phải qui ước dùng ký hiệu sàn kiến trúc cho ký hiệu chung. Vì thế khi ghi ký hiệu sàn chi tiết được hiểu là sàn kiến trúc có bao gồm phần kết cấu, còn khi khi sàn kết cấu thì không tính đến sàn kiến trúc.

 


 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập