Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 8.2.2) Thống kê cấu kiện 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

Bảng thống kê cấu kiện dầm cột:

Thống kê cấu kiện cấu kiện dầm, sàn, cột theo thể tích hay diện tích, số lượng,... 

Giao diện làm việc của bảng thống kê trình bày theo dạng bảng, không có định dạng.

· Các bước thực hành bảng thống kê dầm cột

Bước 1: Tạo một bảng thống kê dầm, cột (Schedule)

Chọn Schedule/Quantities.

RS hiển thị bảng danh sách Category cần thống kê, chọn Structure Framing.

Đặt tên trong ô Name.

Lưu ý mục Phase (Giai đoạn). Nếu là dự án mới chọn Phase 1.

Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong7_files/image011.jpg

Hộp thoại Schedule Properties hiện ra với 5 Trang.

§  Trang Fields để chọn các cột dữ liệu cần thống kê.

§  Trang Filter để đặt điều kiện chọn lọc những đối tượng cần thống kê.

§  Sorting/Grouping để nhóm và sắp xếp thứ tự.

§  Formating để định dạng dữ liệu, đơn vị, ẩn cột phụ,…

§  Appearance để định dạng bảng trên trang in.

Trong trang Fields, chọn các cột liệt kê bên trái và Add thêm vào danh sách bên phải để chọn cột dữ liệu cho bảng.

Nút lệnh Calculated Value dùng để tạo cột mới bằng biểu thức. Ví dụ: cột Diện tích:

Width* Height 

Sắp xếp trật tự các cột bằng nút :

Move Up/Move Down

Trang Sorting/Grouping chọn dữ liệu sắp xếp theo thứ tự ưu tiên:

1-    Cao độ: Reference Level.

2-    Ký hiệu dầm: mark.

Chỉ có tối đa 4 lựa chọn.

Header: thêm một hàng tiêu đề nhóm đối tượng bên trên nhóm dữ liệu.

Footer: thêm một hàng tiêu đề nhóm đối tượng bên dưới nhóm dữ liệu.

Trang Formating để dịnh dạng dữ liệu:

 canh lề, đơn vị…


 

Cuối cùng là trang Appearance dùng định dạng đường bao, font chữ,… 

Kết quả được bảng thống kê như sau trong View:

Có thể chỉnh sửa bằng các các công cụ trực quan trên giao diện hoặc chọn từng trang bằng các nút lệnh trong Properties.

Tương tự, bạn hãy thực hành với các bảng thống kê khác.

C Giáo trình này được biên soạn dựa theo bộ sách Revit của Trung tâm Revit thực hành NPD. Để nghiên cứu sâu hơn bạn nên đọc thêm 2 cuốn sách “Bí quyết làm chủ Revit ” và “Revit thực hành Architecture”.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập