Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.1- Update Type Mark, đồng bộ tên trong dữ liệu Revit 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

Update Type Mark

Update Type Mark là lệnh Để đồng bộ tên của Family Symbol và Type Mark.

- Khi đặt tên một Family Symbol ví dụ tường (Wall) là P8_BRK200_2M15_2Pi_230, Trong đó P8 là ký hiệu cấu kiện, Ký hiệu này trùng với ký hiệu trong Typmark của Wall. Hay cửa đi D2_2Canh_Sat, trong đó D2 là ký hiệu cấu kiện, Ký hiệu này trùng với ký hiệu trong Typmark của Door.

- Vậy khi có yêu cầu chỉnh sửa ký hiệu cấu kiện, chúng ta cần phải nhớ để chỉnh sửa tên của Family Symbol tương ứng. Điều không khó nhưng sẽ dễ bị quên nhầm lẫn. Vì thế lệnh Update Type mark sẽ giúp đồng bộ tự động giữa Tên và Type Mark của Family Symbol.


 

Tên cửa đi với tiếp đầu ngữ là ký hiệu cửa. Theo cách thể hiện "truyền thống" của Việt Nam, ký hiệu cửa đặt cho một nhóm nhưng cửa giống nhau.

(Các đặt khác của một số nước là mỗi cửa mỗi tên để có thể định vị được vị trí đạt cửa.)


Tên tường với tiếp đầu ngữ là ký hiệu tường. trong đó P là tường ngăn và W là tường bao.

Trong qui trình triển khai Revit, quản lý đối tượng, Family, hệ thống File là công việc quyết định sự thành công của nhóm làm việc nhiều người. Vì thế việc đặt tên cần phải theo một qui tắc và dược chuẩn hóa như một ngôn ngữ chung mà mọi người có thể hiểu dễ dàng.

Từ yêu cầu đó, Lệnh Type Mark đồng bộ ký hiệu và tên của Type Family giúp cho người dựng hình nhanh chón xác định được loại đối tượng cần tìm.

Cách sử dụng đơn giản, chạy lệnh:

1- Chọn loại đối tượng. Đây là các loại Family hê thống.

2- Đồng bộ ưu tiên đổi Type mark thành tiếp đầu ngữ của tên đối tượng.

3- Đồng bộ ưu tiên đổi tiếp đầu ngữ của tên đối tượng thành Type mark.
 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập