Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.5- Ghi thép group trong Revit 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

 Thép Group là lệnh để nhóm nhưng thanh thép giống nhau trong nhiều đối tượng Rebar (layout).

Trong nhiều trường hợp, những thanh thép giống nhau nhưng không nằm trên cùng mặt phẳng làm việc, vì thế Revit không thể vẽ chung trong một đối tượng mà phải chia ra nhiều đối tượng. Việc ghi nhãn với số lượng tổng trong Revit là khó khăn vì mỗi nhãn chỉ có thể đọc thông tin trong một đối tượng.

Ví dụ như thép cột. 

Một trường hợp khác là nhưng thanh thép có hình dạng giống nhau nhưng kích thước giảm đều trên một dãy như thép sàn có 2 cạnh không song song, thép móng có 3 cọc,...

Các bước thực hiện:

Bước 1: Sau khi cắt mặt cắt ngang cấu kiện, Apply View Template Tiết điện cột, chỉnh sửa gọn gàng. Chạy lệnh Schedule Rebar nếu file này chưa từng chạy lệnh này, mục đích sinh ra các tham số cho lệnh thép Group hoạt động.

Bước 2: Chọn lệnh Thép Group, chọn các thanh thép chung nhóm.

Bước 3: Dùng lệnh ghi nhãn (TG), ghi nhãn của một trong những thanh thép trong nhóm.

Bước 4: Chọn nhãn đổi cho đúng loại ghi nhóm [GhiNhom]. 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập