Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.7- Set Jiont Rebar ID 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
Set Jiont Rebar ID
Set Jiont Rebar ID Là lệnh set tham số thanh thep Rebar được nối với thanh thep đang chon. Việc này sẽ giúp đoạn nối thép sẽ cập nhật tự động mỗi khí thay đổi thanh thép chọn.
Mỗi thanh thép có thể được nối một đầu hay hai đầu. Thanh thép nối với nó cần được set ID để nó tìm đọc.


 
Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập