Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.9- Split Rebar 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

Split Rebar Là lệnh cắt thép Rebar cho bản vẽ kỹ thuật thi công.

Lệnh này gồm 2 phần:
  • Phần Setting: Thiết lập các thông số về chiều dài nối thép, nhấn thép khi nối hay chiều dai chuẩn khi cắt,...
  • Phần lệnh thực thi việc cắt thép: Thực hiện lệnh này gồm 3 thao tác: Chọn thép cần cắt, Chọn vi trí cắt và Chọn phần thép làm chuẩn.

Cách sử dụng:

Sau khi cài đặt, khởi động Revit lên, chọn lệnh Split Setting để thiết lập các thông số cơ bản:
 
Các thiết lập cho lệnh cắt thép:

 


 
  • Chiều dài nối thép là khoảng cách giao nhau của 02 cây thép tại vị trí nối, tùy theo tiêu chuẩn thiết kế áp dụng cho dự án mà chiều dài nối thép sẽ được tính bằng bội số của đường kính. Thông thường là 30D.
  • Nhấn thép là tùy chọn xác định tại vị trí 02 thanh thép giao nhau cần uốn chữ Z một đầu thanh để dảm bảo ràng 02 thanh thép chính nối nhau vẫn nằm trên một đường thẳng. Cách làm này thường áp dụng cho các dự án có có yêu cầu kỹ thuật cao.
  • Chiều dài chuẩn là chiều dài của của đoạn thép cắt ra đúng với kích thước cho trước, thông thường là bằng chiều dài tối đa của cây thép phi lớn : 11,7m = 11700mm. Chiều dài này chỉ có tác dụng khi tùy chọn Cắt thép tự do là không chọn. Ngược lại, chiều dài thanh thép sẽ tính từ điểm đầu đến điểm chọn thứ nhất.
  • Cắt thép tự do là tùy chọn cho cho biết có dùng chiều dài chuẩn hay không.

Sử dụng lệnh Split Rebar để cắt thép: Mở mặt cắt dọc của cấu kiện, chọn lệnh Split Rebar.
  • Chọn cây thép cần cắt. kiểmt ra lại tùy chọn trên thanh menu:

  • Chọn vị trí cắt. Thép sẽ cắt đúng tại vị trí chọn nếu Tùy chọn Cắt tự do trong SplitSetting là được chọn. Ngược lại thì vị trí cắt tính toán sẽ đi chuyển đến điểm sao cho độ dài phần thép chuẩn bằng chiều dài cho trước - Chiều dài chuẩn.
  • Chọn phần thép làm chuẩn. Chọn phần thanh thép để xác định hướng thép nhấn và chiều dài chuẩn cho thanh chọn.  Phần thép được chọn chuẩn sẽ không nhấn.


Kết quả lệnh cắt thép:
 


 

 

 

Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập