Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.6- Select Rebar 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
Select Rebar

Select Rebar là lệnh chọn thép Rebar bên trong một hay nhiều cấu kiện chứ thép được chọn trước.
Chọn đối thượng chứa thép trước. Ví dụ dâm, cột, sàn, móng,...
Chọn lệnh, xong!Kết quả chọn được thép bên trong câu kiện được chọn trước đó:


 
Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập