Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 5.5- Add View To Sheet 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
Add View To Sheet

Add View To Sheet Là lệnh để sắp trang in nhanh.

- Chạy lệnh để hiển thị hộp thoại:
① Danh sách các View đã được giới hạn (đã Check Crop View), nhưng chư được sắp vào bất cứ Sheet nào.
② Nếu danh sách quá dài thì có thể gõ vào ô Search để tìm.
③ Danh sách được chọn để sắp vào Sheet.
④ Thêm bớt từ dánh sách số 1 sang dánh ách số 3 và sắp thứ tự ưu tiên.
⑤ Đặt tên và thông tin cho Sheet mới
⑥ Chọn Sheet còn trống để sắp thêm vào.
⑦ Chọn kiêu tiêu đề cho từng loại view.
⑧ Lưu vào để dùng cho các lần sau.


 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập