Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 1.1-Cài đặt và cập nhật phần mềm 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

Cách cài đặt phần mềm:
1- Tải file AddinNPDforRevitR_2019-2025.exe

2- Chọn Phiên bản muốn cài đặt.
3- Bấm nút Start và chọn Next >>
 Cách cập nhật phần mềm:

A- Cách thứ nhất (Khuyên dùng):
***Phần mềm làm việc trên Cloud nên phần mềm bảo vệ máy tính cần được mở cho phép phần mềm chạy. (Tắt phần mềm diệt vi-rút)
Cách này chỉ chạy khi tất cả có phần mềm Revit đã đóng.

1- Chạy file AddinNPDforRevitR_2019-2025.exe 

2- Chọn Phiên bản muốn cập nhật.
3- Bấm nút Start và chọn Next >>B- Cách thứ hai:
Từ trong phần mềm Revit, chọn Update NPD. Phần mềm sẽ thông báo phiên bản cập nhật và yêu cầu tắt tất cả các phần mềm Revit đang chạy trên hệ điều hành.

Phần mềm thường thông báo như bên dưới. Tuy nhiên, vì để không làm phiên người dùng, nhưng sử lỗi nhỏ tác giả không thông báo phiên bản mới. Vì thế tốt nhất hằng tuần, ít nhất một lần nên chạy cập nhật, dù có thông báo là phiên bản mới nhất.Khi bắt đầu chạy, quá trình chạy chương trình và hoàn tất có bảng thống báo:


C- Cách thứ ba:
Đóng tất cả phần mềm Revit đang chạy:
Vào thư mục chứa file Câp nhật và nhấp đúp chuột để chạy trực tiếp: C:\Program Files\DutoanOnline\NPD_RV2019\Addins_NPD_Update.exe.

Kết quả chạy hoàn thành giống cách thứ hai.

Chú ý: Tùy theo phiên bản mà thư mục NPD_RV2019~NPD_RV2025 khác nhau. 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập