Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 5.8- Nhãn độ dày sàn 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
Nhãn độ dày sàn

Nhãn độ dày sàn là ký hiệu được liên kết với sàn để đọc và hiển thị độ dày sàn tại điểm đặt ký hiệu.

Đó là một Family loại  Annotation Symbols: NPD_TagThickFloor

Cách sử dụng: chọn Family NPD_TagThickFloor kéo bỏ vào vị trí sàn muốn ghì.


Family này có trong thư viện:
Nếu file Template chưa có thì tải về:


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập