Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 3.12- Attach To Rebar 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

Link to Rebar

Link to Rebar Là lệnh liên kết một ký hiệu thép có sẵn với một thanh thép Rebar (3D). Các thông tin và hình dạng của cây thép Rebar sẽ được cập nhật lênh ký hiệu thép.
- Lệnh này giúp cập nhật những cây thép bị sửa đổi.

- Mẹo: Có thể copy một ký hiệu có sẵn rồi dùng lệnh này liên kết với các cây thép khác cho tiện.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập