Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.6- Join FLoor 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
Join FLoor

Join FLoor  là lệnh để hợp hai sàn giao nhau thành một. 
- Mở mặt bằng có hai sàn cần giao.
- Chọn lệnh, chọn hai sàn đang giao nhau.
- Xong!
Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập