Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.1.2a- Tạo các đối tượng 3D kiến trúc - Architecture 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

à      Tạo các đối tượng 3D kiến trúc - Architecture

Mô tả các lệnh vẽ đối tượng 3D kiến trúc- Revit Achitecture. Các bạn mới học Revit tham khảo hoặc các đã học Revit tìm hiểu chuyên sâu

Mô tả

Chức năng

Ghi chú

1

Lắp (tạo) tường gạch, vách kính…

Đối với Revit, cấu kiện đã được định nghĩa sẵn, các lệnh này giúp lấy ra lắp vào dự án.

- Tường kiến trúc.

- Tường kết cấu.

- Dựa vào bề mặt của khối vô tính massing.

- Lắp gờ chỉ nổi vào tường.

- Lắp chỉ lõm vào tường.

*** Lắp tường chú ý cốt chân tường và đỉnh tường.

2

Lắp cửa đi

Chọn cửa đi phù hợp trong thư viện của dự án rồi chọn tường cần đặt cửa.

3

Lắp cửa sổ

Chọn cửa sổ phù hợp trong thư viện của dự án rồi chọn tường cần đặt cửa.

4

Lắp các cấu kiện khác (Bất kỳ)

Lắp một cấu kiện có sẵn. Là những Familytrong thư viện.

Tạo một cấu kiện mới ngay trong dự án.

5

Lắp cột

Lắp cột kết cấu (cột chịu lực).

Lắp cột kiến trúc (Cột trang trí).

6

Lắp mái

- Tạo mái có chân cùng cao độ.

- Tạo mái dạng có tiết diện đều nhau.

- Tạo mái dựa trên khối vô tính Massing.

- Chân mái.

- Diềm mái.

- Máng xối.

7

Lắp trần

Trần phải lắp trên mặt bằng trần (Reflected ceiling plan).

8

Lắp sàn

- Sàn kiến trúc (Sàn hoàn thiện)

- Sàn kết cấu (Sàn chịu lực)

- Tạo sàn dựa trên khối vô tính Massing.

- Lắp đường biên sàn (dầm, len chân tường…)

9

Lắp vách kính từ một bề mặt khối vô tính - massing

Massing là khối vô tính được tạo ra làm khuôn để tạo nên cách vách kính có hình dạng khác mặt phẳng.

10

Chia khung cho vách kính

Một vách kính tạo bằng lệnh Wall trước đó có thể chia lại khung tùy ý.

11

Lắp khung cho vách kính

Dựa vào khung được chia trên vách kính, có thể thêm hoặc bỏ các thanh ngang, thanh dọc….

12

Lắp lan can

Vẽ lan can tự do trên mặt phẳng làm việc.

Vẽ lan can dựa trên cấu kiện chọn (Host).

13

Tạo Ramp

Lưu ý độ dốc cho phép tối đa! (1/x=1/5)

14

Tạo cầu thang

Tạo cầu thang dựa trên thư viện các cấu kiện (Component) có sẵn.

Tạo cầu thang tự do (Sketch).

15

Tạo chữ 3D (Khối)

Chữ 3D được tạo trong không gian 3D.

16

Tạo đường trên không gian 3D

Lưu ý: Model line vẽ trong không gian 3D khác Detail line vẽ trong mặt phẳng chiếu.

 

Tạo nhóm các cấu kiện 3D

- Chọn một nhóm có sẵn.

- Tạo nhóm mới.

- Tải một nhóm từ một dự án khác đang mở.

18

Chia không gian phòng tùy ý

Mặc định thì giới hạn của phòng dựa vào các cấu kiện Wall, Columm…Nhưng nếu muốn chia phòng mà không cần đến các cấu kiện đó thì dùng Room Separator.

19

Gắn ký hiệu cho không gian phòng

-Gắn ký hiệu phòng.

- Gắn ký hiệu cho tất cả các phòng chưa có nhãn.

20

Tạo mặt bằng thiết lập các vùng diện tích

- Tạo hình chiếu bằng chứa các vùng diện tích.

- Tạo các vùng diện tích.

***Dùng cho việc thống kê diện tích.

21

Vẽ đường bao chi vùng diện tích

Vẽ được giới hạn cho các vùng diện tích. Ví dụ, vẽ đường bao căn hộ.

22

Gắn ký hiệu cho vùng diện tích

- Gắn ký hiệu vùng diện tích.

- Gắn ký hiệu cho tất cả các vùng chưa có nhãn.

23

Tạo lỗ trống cho bề mặt theo phương vuông góc với bề mặt chọn

Dùng đục lỗ mái, sàn, dầm..

24

Tạo lỗ trống xuyên qua nhiều sàn trên phương thẳng đứng

Dùng đục lỗ sàn hàng loạt cho thang máy, giếng trời …

25

Tạo lỗ trống cho tường

Đục lỗ trống xuyên cho tường, không phải đục lỗ âm tường.

26

Tạo lỗ trống cho bề mặt theo phương vuông góc.

Dùng đục lỗ mái, sàn, dầm..

28

Tạo mặt phẳng cao độ 3D

Các mặt phẳng chuẩn cho từng tầng gọi là cốt cao độ hay lưới cao độ. Đây là đối tượng 3D dùng để tạo ra các mặt bằng tầng (View 2D).

29

Tạo lưới trục 3D

Lưu ý: Lưới trục là một mặt phẳng, không phải đường thẳng! Vì thế đây là đối tượng 3D được tạo duy nhất trong mỗi dự án, không phải mỗi tầng lại vẽ lưới trục riêng.

30

Chọn mặt phẳng làm việc

Xác định mặt phẳng làm việc trong không gian 3D, cần hiểu rõ điều này để dựng hình đúng theo yêu cầu.

31

Hiển thị mặt phẳng làm việc

Trong mỗi ViewRevit luôn phải có một mặt phẳng (Plane) dù không hiển thị. Muốn biết mặt phẳng nào hãy hiển thị (Show) để xem.

32

Tạo mặt phẳng tham chiếu

Làm đường gióng (tham chiếu -Reference), mặt phẳng tham chiếu. Đường này có thể thiết lập không in.

33

Mở khung nhìn tại mặt phẳng làm việc của đối tượng được chọn.

Dùng để xác định mặt phẳng làm việc của cấu kiện. Mỗi cấu kiện thường được liên kết đến một mặt phẳng nào đó.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập