Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.1.2i- Các lệnh trong vùng Menu phối dựng hình linh hoạt - Massing + Site 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

à       Các lệnh trong vùng Menu phối dựng hình linh hoạt - Massing & Site

Mô tả

Chức năng

Ghi chú

 

1

Phương thức quản lý sự hiển thị của khối vô tính (Massing)

 

2

Dựng hình bằng Massing ngay trong dự án.

Dùng dựng mô hình vô tính.

 

3

Load một khối được dựng từ bên ngoài bằng Family.

Dùng dựng mô hình vô tính.

 

4

Dựng một vách có khung dựa vào một bề mặt của Massing.

Dựng vách có bề mặt phức tạp dựa vào khối vô tính - Massing.

 

5

Dựng mái có khung dựa vào một bề mặt của Massing.

Dựng mái có bề mặt phức tạp dựa vào khối vô tính - Massing.

 

6

Dựng một tường dựa vào một bề mặt của Massing.

Dựng tường có bề mặt phức tạp dựa vào khối vô tính - Massing.

 

7

Dựng sàn dựa vào một bề mặt của Massing.

Dựng sàn cho khối vô tính có hình khối phức tạp.

 

8

Dựng địa hình

Vẽ địa hình công trường. Đối tượng này có nhiều thuộc tính đặc biệt về nền đất.

 

9

Dựng đối tượng diễn họa

Các đối tượng diễn họa kiến trúc như người, cây, xe…

 

10

Tạo bãi đỗ xe

Dựng hình ngoài công trình.

 

11

Tạo khoảng trống diện tích xây dựng công trình (đào đất)

Đối tượng đặc biệt, tạo ra để trừ đối tượng nền đất - Toposurface

 

12

Chia địa hình thành nhiều phần.

Dựng hình ngoài công trình.

 

13

Hợp các địa hình giao nhau.

Dựng hình ngoài công trình.

 

14

Chia bề mặt địa hình thành những miền có vật liệu khác nhau.

Dựng hình ngoài công trình.

 

15

Đường ranh giới khu vực xây dựng

Dựng hình ngoài công trình.

 

16

Điều chỉnh cao độ địa hình.

Dựng hình ngoài công trình.

 

17

Gắn nhãn cho đường đẳng cốt.

Thể hiện ngoài công trình.

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập