Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.1.2e- Các lệnh trong vùng Menu tạo đối tượng 2D - Annotate 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

     Các lệnh trong vùng Menu tạo đối tượng 2D - Annotate

 

Mô tả

Chức năng

Ghi chú

1

Tạo đường kích thước nghiêng; 2 phương XY; góc.

- Kích thước nghiêng theo phương chọn bất kỳ (truy bắt đường thẳng).

- Kích thước chỉ theo hai phương XY (truy bắt điểm).

- Kích thước góc (truy bắt hai đường thẳng)

2

Tạo đường kích thước cho các đường cong.

- Kích thước bán kính.

- Kích thước đường kính.

- Kích thước dài cung.

3

Ghi cao độ

Dùng ghi trên mặt cắt.

4

Ghi tọa độ

Ghi trên bản vẽ định vị công trình.

5

Ghi độ dốc

Mô tả độ dốc của các mặt phẳng nghiêng.

6

Vẽ đường 2D

- Xem chức năng nút lệnh trong mục 3.5.1- Vẽ đối tượng 2D trực tiếp trên View.

7

Tạo miền 2D trên hình chiếu (View)

- Miền có thể mô tả chất liệu.

- Miền che khuất (không thể mô tả chất liệu)

8

Tạo các đối tượng 2D, tạo chú thích

- Đối tượng 2D đơn.

- Đối tượng 2D theo dãy (Array).

- Lấy hình chiếu của cấu kiện 3D ra bảng chú thích.

9

Tạo vùng ghi chú điều chỉnh theo phiên bản

Xem mục 3.5.1- Vẽ đối tượng 2D trực tiếp trên View.

10

Nhóm đối tượng 2D

- Kéo nhóm có sẵn ra bản vẽ.

Tạo một nhóm mới từ các đối tượng chọn.

11

Đối tượng 2D đặc biệt - thể hiện lớp cách nhiệt

Dùng vẽ đối nhanh loại vật liệu cách nhiệt.

12

Đánh chữ 2D trên hình chiếu.

13

Kiểm lỗi chính tả

Chỉ kiểm tra theo tự điển đã thiết lập trongOption.

14

Tìm, lặp trong các dòng văn bản

Dùng để xử lý các ký tự được viết bằngText.

15

Gắn ký hiệu cho từng đối tượng được chọn trước

Lệnh này dùng chung cho tất cả các loại đối tượng. Revit tự dò đối tượng để tìm loại ký hiệu phù hợp.

16

Gắn ký hiệu cho tất cả các đối tượng.

Lệnh này được gán tự động. Ký hiệu của từng loại đối tượng được thiết lập trong hộp thoại.

17

Gắn ký hiệu nhanh, chính xác cho dầm xà.

Chỉ dành riêng cho dầm, xà với những thiết lập chi tiết cho loại đối tượng này.

18

Gắn ký hiệu cho đối tượng có tham sốShared

Tham số Shared là tham số có thể gán cho nhiều loại đối tượng. Ký hiệu này dùng để gán cho nhiều loại đối tượng cùng dùng tham số Shared.

19

Gắn chú thích vật liệu - Material

Loại chú thích này đọc thông tin trong vật liệu - Loại đối tượng được gán vào trong đối tượng khác!

20

Gắn ký hiệu vùng chức năng - Area

Giống như ký hiệu phòng.

21

Gắn ký hiệu phòng - Room

Ký hiệu gắn trong đối tượng phòng (Room).

22

Gắn ký hiệu cho không gian chức năng - Space

Giống như ký hiệu phòng.

23

Gắn chú thích cho các View tham chiếu.

Khi một hình chiếu quá lớn được tách ra nhiều phần để sắp trong bản vẽ, dùng ký hiệu này để chỉ bản vẽ tham chiếu phần tiếp theo.

24

Tạo nhãn số bậc cầu thang

Gắn số bậc cầu thang.

25

Gắn chú thích bằng Key note

Gắn Keynote. Xem mục 6.3.2- Dùng Keynote, lo ại thong tin được link từ file *.txt vào từng đối tượng của dự án.

26

Chú thích cho hệ thống HVAC

Chú thích đặc biệt cho hệ thống.

27

Chú thích cho hệ thống nước

Chú thích đặc biệt cho hệ thống.

28

Chú thích vùng không gian

Chú thích đặc biệt cho hệ thống.

29

Ký hiệu 2D đặc biệt, gắn tự do, đồng thời có thể thống kê.

Đối tượng gán tự do thuộc family Generic Anotation, không liên kết với đối tượng như dấu hướng Bắc, ký hiệu nhóm đối tượng…

30

Ký hiệu hướng sàn kết cấu.

Ký hiệu này ít dùng trong tiêu chuẩn thể hiện ở VN

31

Ký hiệu hệ thống dầm

Ký hiệu cho vùng dầm vẽ bằng Beam System. Ít dùng.

32

Ký hiệu hướng cầu thang

Ký hiệu hướng đi của cầu thang.

33

Ký hiệu thép sàn

Thuộc bộ môn kết cấu, ký hiệu cho loại thép Area.

34

Ký hiệu thép mũ

Thuộc bộ môn kết cấu, ký hiệu cho loại thép Path.

35

Ký hiệu thép lưới đặc biệt.

Thuộc bộ môn kết cấu, ký hiệu cho loại thép Fabric.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập