Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.1.2h- Các lệnh trong vùng Menu phối hợp nhóm - Colaborate 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

à      Các lệnh trong vùng Menu phối hợp nhóm - Colaborate

Mô tả

Chức năng

Ghi chú

1

Quản lý các nhóm làm việc trong dự án

Dùng khi tổ chức làm việc nhóm.

2

Chọn nhóm làm việc hiện hành

3

Thể hiện nhóm làm việc theo bảng màu

Các đối tượng hiển thị màu theo nhóm, phân biệt nhóm đối tượng.

4

Đồng bộ dữ liệu lên Server

Thiết lập biến để đồng bộ.

SynChronize Now: Đồng bộ nhanh.

5

Tải dữ liệu mới từServer về

Đây là một phần tính năng của việc đồng bộ.

6

Hủy kết nối! Ngắt bỏ mọi kết nối từ file Central đến File Localtrên máy đang sử dụng.

Lệnh này dùng để trả quyền quản lý đối tượng cho fileCentral, để những nhóm làm việc khác có thể tiếp quản xử lý.

7

Hiển thị danh sách quá trình lưu dữ liệu của dự án chọn

Xem thông tin bất cứ dự án nào được chọn. Không nhất thiết phải là dự án đang mở!

8

Phục hồi dữ liệu của dự án

Chỉ có những dự án có tạo file Central mới dùng lệnh này.

File không tạo Central file thì Revit tạo file dự phòng trực tiếp mỗi khi lưu. *.00x.rvt

9

Quản lý các yêu cầu đến thành viên nhóm để phối hợp

Giống như chương trình Chatnội bộ.

10

Copy và quản lý đối tượng dựa theo đối tượng khác.

-   Đối tượng trong file hiện hành.

-   Đối tượng trong  file link.

11

Kiểm soát các liên kết đang quản lý.

-   Đối tượng trong file hiện hành.

-    Đối tượng trong  file link.

12

Thiết lập các biến cho yêu cầu kiểm soát đối tượng được giám sát.

Một đối tượng có thể được thiết lập để chịu sự giám sát một đối tượng khác. Khi có sự thay đổi, thông tin sẽ được báo về trongCoordination Review

13

Thiết lập lại các liên kết bị vỡ.

Các liên kết được thiết lập để đối tượng  này giám sát đối tượng.

14

Kiểm soát các giao tuyến.

-Thực thi việc kiểm soát.

- Hiển thị kết quả.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập