Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.1.2j- Các lệnh trong vùng Menu liên kết file ngoài - Insert 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

à  Các lệnh trong vùng Menu liên kết file ngoài - Insert

Mô tả

Chức năng

Ghi chú

1

Link file Revit khác vào dự án đang vẽ

Link tức là liên kết  và tham chiếu.

2

Link file CAD vào dự án đang vẽ

Dự án không chứa  file dữ liệu này.

3

Link file DWF vào dự án đang vẽ

Tương tự link file CAD.

4

Tạo và dán Decal lên bề mặt cấu kiện

-      Dán Decal

-       Thiết lập Decal

5

Link file dạng Point Cloud vào dự án

Point Cloud là file được tạo ra bởi máy quét điểm bằng Lazer

6

Quản lý tất cả các loại file Link

Hộp thoại chứa danh sách file Links.

7

Import file CAD vào dự án

Dự án chứa luôn file dữ liệu này, không giống như file Link chỉ tham chiếu dữ liệu.

8

Import file glXML vào dự án.

glXML là file được xuất ra trước đó từ Revit bằng phiên bản khác.

9

Lấy dữ liệu từ dự án khác vào.

Lấy các View 2D (Draft) và Sheet.

Lấy các đối tượng 2D trên View vào View hiện hành.

10

Thêm một ảnh từ bên ngoài vào dự án

Import ảnh từ ngoài vào dự án.

11

Quản lý dữ liệu ảnh trong dự án.

Hộp thoại chứa danh sách tất cả các file ảnh trong dự án.

12

Import kiểu Family (*.txt)

Dùng trong việc thiết kế Family.

13

Tải cấu kiện từ thư viện bên ngoài.

Chức năng này rất thường dùng.

Lưu ý: khi đối tượng được tải vào trùng tên với đối tượng đã có trong dự án thì Revit sẽ chép đè lên đối tượng và đưa ra hai tùy chọn:

-  Giữ các giá trị tham số đã sử dụng.

-  Reset lại tất cả các giá trị của tham số.

14

Tải một file Revit vào dự án và tạo thành nhóm.

Khác với cách Link filevào dự án. Gần giống như Import.

15

Tìm thư viện trên Web : http://seek.autodesk.com/

Tính năng này phải có kết nối Internet.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập