Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.1.1b- Vùng giao diện quản lý thông tin 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
  • Vùng giao diện quản lý thông tin

    Quản lý thông tin dự án
    (Nên để bên trái màn hình)


     

     

1-Views/ Chứa các hình chiếu 2D/ Các hình chiếu 2D được tạo ra từ mô hình 3D thông qua kỹ thuật View.

2-Legends/ Chứa các bảng chú thích 2D/ Bảng chú thích này được tạo độc lập. Nó là View đặc biệt có thể sử dụng trong nhiều bản vẽ.

3- Schedules/Quantities/ Chứa các bảng thống kê/ Các loại bảng thống kê đối tượng, bao gồm cả danh mục bản vẽ.

4- Panel Shedules/ Các bảng thống kê thuộc MEP/ Các bảng thống kê đặc biệt, các thông số chuyên ngành.

5- Sheets/ Chứa các trang in (Sheet)/ Chứa bản vẽ.

6- Families/ Thư viện bên trong dự án/ Tất cả các Family Import từ bên ngoài vào hầu hết được xếp vào đây.

7- Groups/ Các nhóm đối tượng được thiết lập trong dự án/ Các nhóm được tạo để tránh việc tạo lặp những nhóm đối tượng giống nhau.

8- Revit Links/ Chứa các file Revit được link vào dự án/ Các file này còn được quản lý trong Menu Insert.

❖ Quản lý thông tin đối tượng
(Nên để bên phải màn hình)

 


Thanh tùy chọn- Option bar

Có thể để trên hay dưới màn hình : Dock at bottom hay top...

 

Thanh tùy chọn chứa các thông tin ngữ cảnh (Thông tin thích hợp tại thời điểm thực hiện lệnh). Vì thế cần phải luôn để ý đến thông tin tại đây để chọn khi đang thực hiện lệnh.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập