Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 2.1.1b- Vùng giao diện quản lý thông tin 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
  • Vùng giao diện quản lý thông tin

Quản lý thông tin dự án

(Nên để bên trái màn hình)

Quản lý thông tin đối tượng

(Nên để bên phải màn hình)

 

 

1-Views/ Chứa các hình chiếu 2D/ Các hình chiếu 2D được tạo ra từ mô hình 3D thông qua kỹ thuật View.

2-Legends/ Chứa các bảng chú thích 2D/ Bảng chú thích này được tạo độc lập. Nó là View đặc biệt có thể sử dụng trong nhiều bản vẽ.

3- Schedules/Quantities/ Chứa các bảng thống kê/ Các loại bảng thống kê đối tượng, bao gồm cả danh mục bản vẽ.

4- Panel Shedules/ Các bảng thống kê thuộc MEP/ Các bảng thống kê đặc biệt, các thông số chuyên ngành.

5- Sheets/ Chứa các trang in (Sheet)/ Chứa bản vẽ.

6- Families/ Thư viện bên trong dự án/ Tất cả các Family Import từ bên ngoài vào hầu hết được xếp vào đây.

7- Groups/ Các nhóm đối tượng được thiết lập trong dự án/ Các nhóm được tạo để tránh việc tạo lặp những nhóm đối tượng giống nhau.

8- Revit Links/ Chứa các file Revit được link vào dự án/ Các file này còn được quản lý trong Menu Insert.

  • Thanh tùy chọn- Option bar

Có thể để trên hay dưới màn hình : Dock at bottom hay top...

 

Thanh tùy chọn chứa các thông tin ngữ cảnh (Thông tin thích hợp tại thời điểm thực hiện lệnh). Vì thế cần phải luôn để ý đến thông tin tại đây để chọn khi đang thực hiện lệnh.


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập