Video hướng dẫn các bước đầu tiên khởi tạo dự án dành cho học viên học buổi đầu tiên tại Trung tâm Revit Thực  hành NPD.

- Mỗi khi cài lại Revit, bước đầu tiên là phải Setting cho chính xác để khởi tạo một dự án đúng theo yêu cầu.

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Gởi