Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 6.1.2) Vẽ phần kết cấu thang bê tông 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự
 6.1.2)    Vẽ phần kết cấu thang bê tông

Cầu thang bê tông cốt thép có hai nhóm vật liệu Hoàn thiện và kết cấu không đồng bộ nhau. Vì thế phải dựng hình riêng bản thang kết cấu. Các bạn mới học Revit chú ý rằng cách dựng hình cho thang kết cấu là điển hình cho cách dựng các khối đặc biệt khác.
Ví dụ tiếp theo mô tả cách vẽ phần bê tông cho cầu thang.
Các bước chuẩn bị.
Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image563.jpgTrong bài tập này chúng ta đã có một cầu thang kiến trúc đã vẽ trong giai đoạn 1.
  Chuẩn bị 2 mặt cắt ngang qua thang. Mở 2 mặt cắt lên kiểm tra và ẩn đi các đối tượng không liên quan. Sau đó trở về mặt bằng của thang.
Vẽ trước mặt phẳng tham chiếu tại vị trí mép vế giữa (chiếu nghỉ). Đặt tên
❸ Vẽ trước mặt phẳng tham chiếu tại vị trí tâm thang.
Đặt tên .
 
Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image565.jpgMở mặt cắt 1 để vẽ bản thang bê tông cho thang trệt.
Family này bao gồm 3 khối 1, 2, 3 xác định trong hình vẽ.
Khối 1 & 3 vẽ trong mặt cắt 1 (mặt cắt đang mở). Dùng mặt phẳng tham chiếu làm mặt phẳng làm việc bằng cách chọn lệnh Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image547.jpg.
Khối 2 vẽ trong mặt cắt 2. Dùng mặt phẳng tham chiếu làm mặt phẳng làm việc
Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image567.jpg❶ Set mặt phẳng làm mặt phẳng làm việc.
❷ Bấm công cụ Extrusion, RA chuyển vào giao diện Sketch.
Vẽ đường bao kín của bản thang vế thứ nhất.
❹ Chọn và gán vật liệu cho khối.
Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image569.jpgGán vật liệu cho khối có 2 cách:
1.   Gán trực tiếp vật liệu có trong danh sách.
2.   Gán vào một tham số. Cách này giúp có thể can thiệp bên ngoài dự án.
 
Sau khi vẽ xong bản bê tông kết cấu của vế thứ nhất và thứ hai của thang trệt, chuẩn bị vẽ bản của chiếu nghỉ.
Mở mặt cắt 2 lên và thực hiện các bước tương tự như cách vẽ ở vế thứ nhất. Nhớ chọn mặt phẳng làm việc là
 
C Lưu ý là không thoát ra giao diện dự án, hãy vẽ bản kết cấu chiếu nghỉ chung trong Family với vế 1 và vế 2 của thang.
Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image571.jpgTùy theo thiết kế, trong trường hợp này, thực tế thì kết cấu bản chiếu nghỉ chỉ có một khối liên kết giữa vế 1 và vế 2.
Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image579.jpgSau khi vẽ xong các khối, dùng công cụ Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image573.jpg  để giao các khối lại với nhau.
Để vẽ các khối phức tạp cần sử dụng 5 công cụ vẽ Solid và 5 công cụ Void để dựng hình.
Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image575.jpg
Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image577.jpgMô hình kết cấu thang bê tông
 Vẽ hình trụ từ một tiết diện là đường bao kín.
  Vẽ hình chóp với 2 mặt đáy là 2 đường bao kín
③ Vẽ hình tròn với một tiết diện xoay quanh một trục.
④ Vẽ hình khối có tiết diện chạy dọc theo một đường dẫn.
⑤ Vẽ hình khối có hai tiết diện thay đổi tuyến tính chạy dọc theo đường dẫn.

 

Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập