Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 6.1.3) Vẽ cấu kiện Family tự do 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

Mở View mặt đứng của dự án, ẩn hết các đối tượng không liên quan.

Vào menu Architecture\Build\Component chọn Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image543.jpg.

RA chuyển qua giao diện để vẽ Family với các công cụ sau:

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image545.jpg

1. Định nghĩa thuộc tính.

2. Dựng hình

3. Thêm các đối tượng khác.

4. Nhóm điều khiển kết nối (không hoạt động trong môi trường dự án).

5. Vẽ đường thẳng, mặt phẳng tham chiếu.

6.   Chọn mặt phẳng làm việc.

7.  Kết thúc, thoát ra giao diện dự án.

Chọn mặt phẳng làm việc: bấm lệnh Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image547.jpgtrên menu, chọn Grid 11 trong danh sách (Grid 11 là lưới trục tại vị trí mặt đứng dự án này).
Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image551.jpgBấm lệnh Extrusion Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image549.jpg, RA lại chuyển sâu vào giao diện Sketch.

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image553.jpgDùng các công cụ này vẽ một tiết diện với đường bao kín trên mặt phẳng làm việc để kéo (Extrusion) ra thành vòm.

Có thể tạm đặt các tham số xác định chiều dài khối:

Extrusion End & Extrusion Start.

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image557.jpgSau khi vẽ xong bấm nút Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image555.jpg để hoàn tất công việc.

Dùng View mặt cắt ngang qua khối để chỉnh lại điểm đầu và cuối của khối.

Tương tự có thể vẽ nhiều khối trong một Family kiểu Model In-place.

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image559.jpgSau mỗi khối được vẽ, bấm nút Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image555.jpg sẽ thoát ra khỏi giao diện Sketch (chưa thoát ra khỏi giao diện Family).

Muốn thoát ra giao diện dự án cần phải bấm Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image555.jpg một lần nữa.

C     Lưu ý các đường và mặt phẳng tham chiếu, đường kích thước,… trong Family sẽ không hiển thị trong dự án.

 

Mô hình cấu trúc Family. Component đang vẽ là một Family, trong Family có nhiều khối và Family khác,… Sơ đồ bên dưới mô tả cấu trúc của Family.

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image561.jpg
 

C Với mỗi cấp độ mà RA cho phép truy cập vào, chúng ta phải thoát ra lần lượt rồi mới trở về với giao diện dự án.

Trong một Family có thể vẽ nhiều khối được gán các tham số vật liệu khác nhau.


 

 

 

 

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập