Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 8.1.1) Danh mục bản vẽ 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

· Thiết kế danh mục bản vẽ

Lần đầu tiếp cận, người học Revit sẽ thấy lạ lẫm, cái hay của Revit là thống kê được mọi thứ có bên trong File.

-   Chọn Sheet List trong [View\Schedule]  (Bảng thống kê)

 

-   Thiết kế danh mục bằng cách chọn các biến có sẵn trong danh sách.

o  

Trang Field : Chọn các tham số cần thống kê

o   Trang Filter: Lọc đối tượng theo điều kiện

o   Sorting/Grouping: Nhóm đối tượng và sắp sếp thứ tự

o   Formatting: Định dạng dữ liệu trong bảng thống kê

o   Appearance: Điều chỉnh font chữ, đường nét

Thiết kế danh mục bản vẽ cũng tương tự như thiết kế một bảng thống kê thông thường, nhưng đối tượng thống kê ở đây là bản vẽ (Sheet).

-       Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/BiQuyetlamChuRevit/Chuong9_files/image031.jpgChọn View » Schedule Sheet List

Bằng cách chọn các biến có sẵn trong danh sách tương tự thiết kế bảng thống kê.

Các tham số thường dùng trong bảng thống kê bao gồm:

- Bộ môn (Discipline)

- Số bản vẽ (Sheetnumber)

- Tên bản vẽ (Sheetname)

- Người thiết kế (Designer By), người vẽ (DrawnBy), phiên bản (Revision)…

Nếu hồ sơ được chia nhiều giai đoạn thì cần quan tâm đến biến giai đoạn (Phase).

 

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/BiQuyetlamChuRevit/Chuong9_files/image033.jpg

 

Danh mục bản vẽ cũng là một loại bảng thống kê, khi được sắp ra Sheet thì mới thể hiện đúng các định dạng về font chữ, đường kẻ bảng…

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/BiQuyetlamChuRevit/Chuong9_files/image035.jpg

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập