Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 8.1.2) Thống kê cấu kiện (Cửa, tường, sàn,…) 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

Bảng thống kê theo từng đối tượng:

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong7_files/image007.jpg

Kiểu thống kê này thường áp dụng cho các công trình có qui mô lớn và cũng là kiểu của các công ty nước ngoài áp dụng.
Thống kê theo loại cửa:

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong7_files/image009.jpg

Kiểu thống kê này dùng cho các công trình qui mô nhỏ như công trình dân dụng, hay công trình có số lượng cửa không nhiều như công trình công nghiệp.
Giao diện làm việc của bảng thống kê trình bày theo dạng bảng, không có định dạng.

· Các bước thực hành bảng thống kê cửa

Bước 1: Tạo một bảng thống kê cửa (Schedule)

 


Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong7_files/image011.jpgChọn Schedule/Quantities.
RA hiển thị bảng danh sách Category cần thống kê, chọn Door.
Đặt tên trong Ô Name.
Lưu ý mục Phase (Giai đoạn). Nếu là dự án mới chọn Phase 1.

Hộp thoại Schedule Properties hiện ra với 5 Trang.
§  Trang Fields để chọn các cột dữ liệu cần thống kê.
§  Trang Filter để đặt điều kiện chọn lọc những đối tượng cần thống kê.
§  Sorting/Grouping để nhóm và sắp xếp thứ tự.
§  Formating để định dạng dữ liệu, đơn vị, ẩn cột phụ,…
§  Appearance để định dạng bảng trên trang in.

 

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong7_files/image013.jpgTrong trang Fields, chọn các cột liệt kê bên trái và Add thêm vào danh sách bên phải để chọn cột dữ liệu cho bảng.
Nút lệnh Calculated Value dùng để tạo cột mới bằng biểu thức. Ví dụ: cột Diện tích:
10 ^ -6 * Width / 1 mm * Height / 1 mm
Sắp xếp trật tự các cột bằng nút :
Move Up/Move Down

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong7_files/image015.jpgTrang Sorting/Grouping chọn dữ liệu sắp xếp theo thứ tự ưu tiên:
1-    Vật liệu: Door Material.
2-    Cao độ: Level.
3-    Ký hiệu cửa: Type mark.
Chỉ có tối đa 4 lựa chọn.
Header: thêm một hàng tiêu đề nhóm đối tượng bên trên nhóm dữ liệu.
Footer: thêm một hàng tiêu đề nhóm đối tượng bên dưới nhóm dữ liệu.

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong7_files/image019.jpgTrang Formating để dịnh dạng dữ liệu:
 canh lề, đơn vị…


Cuối cùng là trang Appearance dùng định dạng đường bao, font chữ,…  Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong7_files/image017.jpg

Kết quả được bảng thống kê như sau trong View:

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong7_files/image021.jpg

Có thể chỉnh sửa bằng các các công cụ trực quan trên giao diện hoặc chọn từng trang bằng các nút lệnh trong Properties.
Tương tự, bạn hãy thực hành với các bảng thống kê khác.

 

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập