Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 9.3- Thiết kế danh mục bản vẽ 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

9.3-  Thiết kế danh mục bản vẽ

Thiết kế danh mục bản vẽ cũng tương tự như thiết kế một bảng thống kê thông thường, nhưng đối tượng thống kê ở đây là bản vẽ (Sheet).

Chọn View » Schedule Sheet List

Bằng cách chọn các biến có sẵn trong danh sách tương tự thiết kế bảng thống kê.

Các tham số thường dùng trong bảng thống kê bao gồm:

- Bộ môn (Discipline)

- Số bản vẽ (Sheetnumber)

- Tên bản vẽ (Sheetname)

- Người thiết kế (Designer By), người vẽ (DrawnBy), phiên bản (Revision)…

Nếu hồ sơ được chia nhiều giai đoạn thì cần quan tâm đến biến giai đoạn (Phase).

- Danh mục bản vẽ cũng là một loại bảng thống kê, khi được sắp ra Sheet thì mới thể hiện đúng các định dạng về font chữ, đường kẻ bảng…


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập