Trung Tâm Revit Thực Hành NPD 7.2.1) Thể hiện mặt bằng cầu thang 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

Ths.KTS NGUYỄN PHƯỚC DỰ

Tài liệu học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image457.jpgThể hiện mặt bằng cầu thang:
 

Cầu thang được vẽ làm 2 giai đoạn:

§  Giai đoạn 1 vẽ sơ bộ thang kiến trúc xác định độ rộng, số bậc.

§  Giai đoạn 2 vẽ chi tiết phần kết cấu và hoàn chỉnh phần kiến trúc.

Với người học Revit, thể hiện mặt bằng cầu thang là chi tiết điển hình cho các thể loại chi tiết cấu kiện đặc biệt, vì thế cần phải chú ý từng bước sau đây để nắm được cách chung nhất:
1- Dùng Lệnh Callout để gọi trích đoạn mặt bằng ra giống WC. Chú ý đặt tên Thang cho Type View
2- Ghi chú, kích thước cho đúng. Phần ghi kích thước chú ý cách ghi kích thước bậc thang gồm nhiều đoạn giống nhau:

3- Đặt dấu cắt tên Thang"
4- Tạo mặt phẳng làm việc trước khi chuyển qua làm mặt cắt.

Ẩn mặt cắt với kỹ thuật View:
Ngay khi Callout view chi tiết mặt bằng cầu thang, có rất nhiều ký hiệu Section được vẽ trước đó trên mặt bằng kiến trúc hiển thị ra. Trên MB thang vẽ thêm 3 ký hiệu mặt cắt để tạo ra 3 mặt cắt tương ứng với ba vế cầu thang.
Bầy giờ muốn ẩn tất cả các ký hiệu mặt cắt không phải thang, có hai cách: dùng phương thức số  1 (EH) hay số 3 (Filter) của kỹ thuật View. 
Nếu dùng phương thức số 1, trong tương lai nếu bên mặt bằng kiến trúc vẽ thêm ký hiệu mặt cắt thì nó sẽ cũng hiễn thị ở trên View MB cầu thang.
Vì thế cần dùng phương thức View số 3 để giải quyết triệt để vấn đề thiển thị phát sinh trong tương lai.

Vào lệnh VG, Tab Filter tạo thêm một filter với tên Section#Thang như hình:

Sau đó chọn vào tab filter và check bỏ nút Visible:

Kết quả như hình bên dưới:(Cần ghi kích thước và ghi chú đầy đủ và).

 

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong3_files/image459.jpgCầu thang bê tông có phần kết cấu và kiến trúc không đồng bộ. Xem trong mặt cắt, phần kết cấu thường kéo dài hay mở rộng vùng biên và chỗ kết nối với cấu kiện khác đồng thời được đúc toàn khối với kết cấu khung công trình.
Bản thang kết cấu bê tông được kéo dài từ sàn các tầng và thường phải âm vào trong tường tại chiếu nghỉ, bản giữa. Trong khi đó thang kiến trúc tức là phần xây gạch và ốp lát hoàn thiện, cấu tạo các lớp này không đồng bộ với phần kết cấu bê tông.

 

 


Sách học Revit, Tác giả : ThS.KTS.Nguyễn Phước Dự

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập