Trung Tâm Revit Thực Hành NPD Một khóa học Revit từ cơ bản đến nâng cao, học nghiêm túc là làm được 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ADDINS-NPD

Skip Navigation Links.

STT Tên Plug-in Môn Ghi chú
I KIẾN TRÚC
1 Update Type Marks Kiến trúc Đồng bộ tên của Family với ký hiệu chứa trong Type Properties.
Ví dụ đối tượng Door có Type Mark là D05 thì Name của Door nên là <D05_CuaDi_SatKinh>. Khi sửa Type Mark người dùng muốn Name của cửa sửa theo và ngược lại. Người nào làm công việc vẽ chi tiết và thống kế cửa sẽ cần dùng.
Công dụng:
-          Giúp cho việc kiểm soát Family dễ dàng.
-          Tiết kiệm thời gian.
2 Attach To Hot Kiến trúc Trong View Legend, Revit không cho phép dùng lệnh Tag để đọc và ghi ký hiệu của Family. Trong trường hợp đó phải dùng Text để ghi và lệnh này sẽ gúp đọc và update nội dung của Text bằng ký hiệu Type mark của Family.
Công dụng:
-          Tiết kiệm thời gian.
3 Condition Printer Kiến trúc Máy in hỗ trợ việc in nét mờ theo yêu cầu cao của bộ môn kiến trúc
II KẾT CẤU
8 Xuất khối lượng Dự toán Khi lập dự toán, người dùng phải đọc bản vẽ và nhập số liệu vào chương trình dự toán. Lệnh này giúp đọc nhanh dữ liệu từ Revit sang chương trình Dự toán online (DutoanOnline.com).
Công dụng:
-          Tiết kiệm thời gian.
-          Làm việc chính xác.
-          Cập nhật khối lượng mỗi khi chỉnh sửa dễ dàng.
9 Thống kê thép Kết cấu Đánh số thứ tự của thép.
Công dụng:
-          Đánh số thép chính xác theo yêu cầu.
-          Giúp tạo bảng thống kê thép dễ dàng.
-          Tiết kiệm thời gian.
10 Chọn thép bar Kết cấu Trong Revit Structure, khi muốn chọn tất cả thép trong một hay nhiều cấu kiện nào đó để chỉnh sửa thuộc tính thì cần dùng đến lệnh này.
Công dụng:
-          Tiết kiệm thời gian.
11 Rename Shape Kết cấu Sửa tên cây thép theo đúng hình dạng qui ước để phục vụ cho việc thống kê.
Công dụng:
-          Tiết kiệm thời gian.
12 Vẽ thép dầm Kết cấu Vẽ nhanh thép dầm cột bê tông cốt thép.
Công dụng:
-          Có khả năng nhớ tham số đã đặt trước đó.
-          Vẽ thép theo chuẩn của RS, giúp việc ghi chú và thống kê dễ dàng.
-          Tiết kiệm thời gian.
III TIỆN ÍCH
13 Update Sheet Quản lý Công cụ này dùng phối hợp trao đổi thông tin với phần mềm quản lý hồ sơ thiết kế bằng cở sở dữ liệu SQL và Access.
Để sử dụng công cụ này cần phải có Server Web.
14 Condition Print   Lệnh giúp tổ chức in theo điều kiện cho các dự án có khối lượng bản vẽ lớn.
IV QUẢN LÝ
15 Keynote Modify   Chỉnh sửa Keynote và chia sẻ qua mạng
16 No. Sheet List   Đánh số thứ tự danh mục bản vẽ