Trung Tâm Revit Thực Hành NPD Học Revit theo nhóm với các lớp tổ chức ở xa Trung tâm Revit NPD 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD


HỌC REVIT THEO NHÓM VỚI CÁC LỚP
TỔ CHỨC Ở XA TRUNG TÂM REVIT NPD

 

Trung tâm Revit NPD mở thêm chương trình đào tạo Revit mới nhằm hỗ trợ đào tạo dành cho các bạn ở xa trên khắp các vùng của đất nước muốn được học lớp Revit thực hành chất lượng. Các bạn ở xa không có điều kiện đến trung tâm Revit NPD ở TP.HCM để học Revit, Trung tâm muốn tạo điệu kiện cho các bạn bằng cách các bạn tự tổ chức nhóm học viên rồi mời thầy Nguyễn Phước Dự trực tiếp giảng dạy (Trực tiếp hoặc Online) với chi phí thấp hơn nhiều so với việc đến TP.HCM học.


Chương trình đào tạo gồm 02 hình thức:


1- Học trực tiếp:
- Số lượng học viên tối đa 20 người
- Tổng số giờ học là 32 giờ
- Thời gian học 2 đợt, mỗi đợt 2 ngày (16 giờ)
- Chi phí trọn gói 30 triệu đồng bao gồm chi phí ăn ở đi lại
- Thời gian sẽ dàn xếp sau
- Trang thiết bị:

  • Cần 1 máy chiếu hoặc màn hình lớn (Nếu có). Không có thầy sẽ mang theo.
  • Cần một bảng viết bút lông.
  • Mỗi người phải có một máy tính chạy Revit.


2- Học Online:
- Số lượng học viên tối đa 12 học viên.
- Tổng số giờ học là 32 giờ
- Thời gian học 16 buổi, mỗi buổi 2 giờ
- Chi phí trọn gói 15 triệu đồng
- Thời gian dàn xếp sau
- Trang thiết bị:

  • Cần 1 máy chiếu hoặc màn hình lớn (nếu có). Nếu không có thì cứ 2 người cần thêm một màn hình 19".
  • Mỗi người phải có một máy tính chạy Revit.


Tham khảo cách học Online

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập