- Cách sử dụng keynote trong Revit. 
Keynote rất hữu dụng nhưng khó dùng do cơ sở dữ liệu và công cụ chưa thuận tiện. Với mô hình dữ liệu BIM thì việc dùng Kyenote là xu hướng tất yếu.
(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Gởi