- Cách tải và cài đặt addins-NPD.
- Cách liên kết file tham số Parameter để phần mềm đọc ghi được.
(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Gởi