- Lệnh thống kê thép trong bộ Addins-NPD của trung tâm Revit thực hành NPD, tải về cài đặt từ trang https://hocrevit.vn..
- Lệnh này có các tính năng sau:
  •  Đánh số hiệu tự động, có 3 cách đánh số hiệu.
  • Tạo hình dạng thép.
  • Gán tên cấu kiện từ tham số Mark của đối tượng chủ (Host) vào tham sô cấu kiện của thép để thống kê.

 
(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Gởi