Các Video của Trung Tâm Revit Thực hành

 

  • Giới thiệu cách học Revit Online

- Cách học Revit online tương tác.

- Học viên tương tác nói chuyện trực tiếp với thầy.
- Các bạn được thầy sửa bài trực tiếp trên máy

 


  • Hướng dẫn cài đặt Addins-NPD

- Cách tải và cài đặt addins-NPD.

- Cách liên kết file tham số Parameter để phần mềm đọc ghi được.
 

 


  • Giới thiệu phần mềm quản lý BMO

- Video giới thiệu phần mềm BMO, phần mềm quản lý văn phòng thiết kế.

- Câu chuyện nghịch lý trong văn phòn thiết kế được tóm tắc trong cuộc nói chuyện này. Có thể có những nội dung không vui, nhưng muốn thây đổi để phát triển chúng ta cần phải biết và chấp nhận sự thật.

 


  • Khởi tạo dự án trong Revit, giải pháp trung tâm Revit thực hành NPD

- Video hướng dẫn các bước đầu tiên khởi tạo dự án dành cho học viên học buổi đầu tiên tại Trung tâm Revit Thực  hành NPD.

- Mỗi khi cài lại Revit, bước đầu tiên là phải Setting cho chính xác để khởi tạo một dự án đúng theo yêu cầu.

 


  • Bài tập thiết kế Family cơ bản

- Với bài tập thiết kế Family cơ bản, học viên hiểu được nguyên lý thiết kế và gán tham số cho mô hình, tạo nền tảng vững chắc cho việc thiết kế các loại Family trong Revit.

- Khi Xem và thực hành theo Video, học viên cần kiên nhẫn và làm theo đúng như hướng dẫn từ việc đặt tên tham số đến việc đặt tên cấu kiện.

 


 

  • Khởi tạo tài khoản xuất khối lượng từ Revit (P1)

- Việc xuất khối lượng từ Revit sang dự toán cần đăng ký tài khoản và thiết lập các thông số chính xác để nhận được kết quả mong đợi.

- Video này được tạo khi còn dùng phần mềm dự toán cũ. trong thời gian chờ đợi Video mới, các bạn tham khảo tạm video này nhé.

 


  • Xuất khối lượng cấu kiện từ Revit (P2)

- Xuất khối lượng phân tích ra hình học cơ bản (Dài, Rộng Cao,..)

 

 

 


  • Đăng nhập và xuất nhanh khối lượng Revit sang Excel (P1a)

- Dành cho các bạn chưa từng xuất khối lượng từ Revit sang Revit.
 


(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Gởi