- Đăng nhập tài khoản, xuất khối lượng từ Revit sang xuất ra Excel.
 
(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Gởi