Ảnh phát Giấy chứng nhận cuối khóa học Revit tháng 9 năm 2018 tại Trung tâm Revit thực hành NPD.

Danh sách học viên tốt nghiệp của trung tâm:
https://hocrevit.vn/thanhvien/Hoc-Vien-Duoc-Cap-Chung-Nhan-Tai-Trung-Tam-Revit-NPD.html

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Gởi