Kỷ niệm buổi họp thành lập nhóm DynamicRevit 
(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Gởi