Trung Tâm Revit Thực Hành NPD Lập trình Addin bằng C# cho Revit 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

 

Trung tâm đào tạo Revit thực hành N.P.D
nơi đào tạo REVIT ỨNG DỤNG cho Người đi làm và cho Doanh nghiệp
(do Thạc sĩ KTS. Nguyễn Phước Dự - Giảng viên trường ĐH Kiến trúc TP.HCM phụ trách)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “REVIT THỰC HÀNH 2016 - 2017 - 2018 - 2019”

LẬP TRÌNH ADD-IN BẰNG C# CHO REVIT

LỚP LẬP TRÌNH ADDIN BẰNG C# CHO REVIT có các bước thực hành theo tiến trình chia làm 2 giai đoạn:

Giải đoạn 1: Làm bài tập cơ bản, viết một lệnh đồ họa đơn giản.(5 buổi x3 giờ)
(Chọn một đề tài mới, khả thi đơn giản, điển hình)

 • Khởi tạo một dự án trong C#
 • Tham chiếu thư viện
 • Tạo File Addin liên kết
 • Giới thiệu các lệnh và cú pháp đơn giản làm quen ngôn ngữc#
 • Viết lệnh đơn giản
 • Kỹ thuật chọn đối tượng
 • Cách tìm và gỡ lỗi trong môi trường Visua Studio
 • Cách tạo và sửa đối tượng
 • Thực hành và hòan thiện bài tập đồ họa (Tạo, sửa đối tượng của Revit)
 • Tạo Menu giao diện

Giai đoạn 2: Bài tập nhóm (5 buổi x 3 giờ)
(Chia nhóm 1 đến 3 người, mỗi nhóm chọn một đề tài để thực hành)

 • Tìm giải thuật
 • Viết các modun, hàm con
 • Hướng dẫn nhóm thực hiện từng bước theo giải thuật
 • Hoàn thiện lệnh.
 • Học sử dụng Dynamo
 • Đóng gói và phân phối phần mềm

 

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập