Trung Tâm Revit Thực Hành NPD Lớp Chuyên đề Hướng dẫn dùng Key Note 28-3-2021 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

MỘT SỐ HÌNH ẢNH  

LỚP CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG DẪN DÙNG KEY NOTE
Miễn phí cho Học viên của Trung tâm Revit NPD
(28/3/2021)

Keynote là hai thành phần Key (Mã hiệu) và Note (Chú thích). Cách chú thích dạng Keynote này giúp cho việc trình bày bản vẽ được rõ ràng, dễ đọc và ít tốn diện tích trên giấy. Đặc biệt với bản vẽ kỹ thuật thì việc chú thích trực tiếp thông tin tại vị trí cần diễn đạt là không khả thi vì không đủ chỗ. Trên bản vẽ chỉ cần gán Key và chú thích chi tiết sẽ được liệt kê bên ngoài góc bản vẽ. Việc sử dụng Keynote sẽ giúp người vẽ tiết kiệm nhiều thời gian, bản vẽ trình bày rõ ràng, dễ đọc và tiết kiệm diện tích giấy.

Keynote là phần mềm thầy Nguyễn Phước Dự viết cho Revit và hướng dẫn cho các học viên sử dụng. Sau đây là một số hình ảnh lớp Chuyên đề Hướng dẫn dùng KeyNote được Trung tâm tổ chức cho các học viên cũ ngày 28 tháng 03 năm 2021.

 

   
   


 

(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập