Trung Tâm Revit Thực Hành NPD Đường nét và Vật liệu trong Revit 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375 Trung Tâm Revit Thực Hành NPD

THIẾT LẬP VẬT LIỆU ĐƯỜNG NÉT

ĐƯỜNG NÉT:

Độ rộng nét (Weight)
 
Qui ước:
 
- Bút số 2 cho Hatch bề mặt trần (Mặc định) - chọn 0.025mm
- Bút số 1 cho Hatch còn lại (Mặc định) - chọn 0.025mm

- Bút số 3-5-7 cho nét mảnh- bao-đậm Tùy theo khổ giấy, trong hình phù hợp cho giấy A1
- Bút số 4 và 6 dự phòng - chọn 0.025mm
- Bút từ số 8 trở lên không dùng.
 
Qui ước về đường nét đối tượng 3D:
 
Mẫu nét (Pattern):
Mẫu nét trong Revit chỉ có thể định nghĩa theo công cụ Revit cung cấp gồm 3 thanh phần Gạch (Dash), Chấm (Dot) và khoảng trắng (Space). Không thể them ký tự vào trong đường giống như CAD. Trong trường hợp caafnt hiết hãy dung Repeating Detail Component.
Độ đậm nhạt (Hafton):
VẬT LIÊU:
 
(Nhấn Ctrl+V để Paste ảnh từ Clipboard)
Khách Đăng nhập